Storgata 8 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 8 lå på hjørnet her, ved siden av nr. 6. Begge ble revet for å gi plass til Mack bryggeris nye produksjonslokaler på 1970-tallet. Da Mack flyttet ut i 2012 flyttet studentsamfunnet Driv inn.
Foto: Einar Dahl (2017).
Helt til venstre ser vi litt av Macks bryggeri, så kommer Storgata 6 og 8.
Foto: Ukjent (Tidlig 1900-tall).
Begynnelsen av Storgata i 1953. Etter Macks bryggeri og Ølhallen kommer Storgata 6, deretter nr. 8 på hjørnet mot Peder Hansens gate.
Foto: Widerøes flyveselskap (1953).
Et fint sommerbilde av Peder Hansens gate med Storgata 8 på hjørnet til venstre.
Foto: Peter Wessel Zapffe (Tatt på slutten av 1950-tallet).
Kopi av bilde som må være tatt ganske kort tid før nr. 6 og 8 ble revet.
Foto: Ukjent (1960-åra).

Storgata 8 i Tromsø ble kalt for Balsnesgården. Dette er angivelig fordi den skal ha stått på Balsnes i Malangen og fulgte med da Karl Johansen flyttet til byen. I likhet med naboene i Storgata 6 var Karl Johansen steinarbeider. - Gammelt matr.nr. 596

Karl Johansen

I 1878 utstedes et målebrev til Arnt Olsen.

Den 27. sept. 1880 tinglyses et skjøte fra P. Hanssen & Co til Kåre Johannessen, som har kjøpt grunnen av Arnt Olsen med en kontrakt av 5. okt. 1878.

I 1885: Fisker Karl Johansen med kona Mortine og fire barn, tjenestepike Maartine Mortensen, arbeider Jørgen Jørgensen med kona Line og tre barn, fisker Petter Mikalsen med kona Karin, fisker Raffel Andreasen med kona Anna og fire barn, kirketjener Herman Norby med kona Karoline, fisker Edvart Norby.

I 1891: Erik Karl Johannesen med kona Karen Martine og fire barn, enkemann Petter Mikalsen, Rafael Andresen med kona Anne Pauline og fire barn, Herman Arent Norbye med kona Sofie Karoline og datteren Anne Marie, Albert Jeremias Isaksen med kona Anne Sofie og sønnen Johannes, Indiana Marie Eilertsen, Emil Bernhard Meier, Jensine Fredrikke Moe.

I 1896 fikk Karl Gerhard Johansen hjemmel på en halvpart av eiendommen etter sin hustru Kirsten Karen Martine. Peter Mikalsen utsteder et gavebrev til sin datter Anne Pauline Andreassen på særeie på halvparten av eiendommen.

I 1902 utstedes et skjøte fra Karl G. Johansen til Peter Mikalsen på en halvdel av eiendommen.

Eid av Karl Johansen og Anne Pauline Andre(as)sen i 1904/18.

I 1910 bodde steinarbeider Karl Gerhard og Rikka Johansen her med 4 barn, fisker Rafael Adolf og Anna Pauline Andresen med fem barn og familie, stuert Andreas og Jensine Norvik, samt fisker Enok og Anna Sørensen m/familie.

I 1916 står disse i adresseboken: Murer Karl Gerhard og Petrikke Johansen m/fam., fisker Rafael og Anna Pauline Andreassen m/fam., enke Jensine Nordvik, postassistent Erling Stefansen, motorarbeider Sigurd Strøm, fisker Enok Andreas, Anna Birgitte og Hanna Mariette Sørensen.

I 1922 utstedes et skifteskjøte i Karl G. Johansens bo til Julius, Magnhild og Trygve Johansen på boets halvpart.

I 1926 får Rolf Andresen skjøte på halvdel av eiendommen fra Anna Andresen, med betingelse om fritt hus for selger resten av livet. Samme år overfører Trygve og Magnhild Johansen sin andel til Julius Johansen.

Eid av ekspeditør Julius Johansen og postbetjent Rolf Andresen i 1932 og 1946.

Arbeider Marie Mikalsen, maskinist Nils Formo, (1940).

Postbetjent Rolf Andresen, maskinist Nils Forsmo, snekker Edvin Larsen, (1946).

Mack

Skjøte fra enkefru Jørgine Johansen til A/S L. Macks ølbryggeri & mineralvandfabrikk, Tromsø konservesfabrikk, på en ideell ½-del, i 1948.

Overpostpakkemester Rolf Andresen, maskinist Nils Formo, sjåfør Magne Jørgensen, maskinarbeider Arne Echroll, (1957).

Skjøte fra Rolf Andersen til A/S L. Macks ølbryggeri & mineralvandfabrikk, Tromsø konservesfabrikk, på en ideell ½-del, i 1960.

Arne Echroll, m/Echrolls kiosk i Storgata 110, Gerd Bjørkholdt, (1966).

Mack rev huset og førte opp nytt produksjonslokale i Storgata 6 og 8.

Mack flyttet produksjonen til Balsfjord i 2012. Fra 2014 vil studenthuset Driv holde til på denne adressen.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.