Malangen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Malangen kommune

Malangen kommune i Troms ble opprettet 1. januar 1871. Tidligere var Malangen en del av Balsfjord kommune men idet Malangen ble opprettet, ble det også overført et område fra Lenvik kommune. 1. januar 1964 ble Malangen innlemmet i Balsfjord kommune unntatt et mindre område på Målsnes som ble overført til Målselv kommune. Da var innbyggertallet 2058 og arealet 372 km2. Malangen hadde kommunenummer 1932.

Gyldendals konversasjonsleksikon fra 1933 omtalte kommunen slik: “Malangen, herred og sogn i Balsfjord prestegjeld, Troms. Malangen er et kystdistrikt sørvest for Tromsø på fastlandet øst for Malangen og på begge sider av Aursfjord og Nordfjord. Kystene er bratte; fjellene når i nord i Slettind 1117 m.o.h. og i sør i Mårtind 1340 m.o.h., mens landet omkring Nordfjord er et lavere åsland med myrer og småvann. Bebyggelsen er spredt. Hovednæringsveier er jordbruk og fiskeri; moltemyrer.”

Herredet har 4182 mål dyrket jord med 1081 mål åpen aker, 1376 sauer, 1072 storfe, 671 geiter og 154 hester. De største erhvervsgrupper av personer over 15 år: Fiske og fangst 306, gårdbrukere 223, håndverk 25, tjenere og arbeidere ved jordbruk 23, forretningsdrivende 19, industri 17 (1930).

Stemmefordelingen ved stortingsvalget i 1933 og (1930): Det borgerlige samlingsparti 51 (79), Bondepartiet 24 (37), Venstre 254 (310), Samfundspartiet 7, Arbeiderpartiet 408 (264), Norges Kommunistiske Parti 15 (5).


Kommunens utvikling

År Innb. Hendelse
1865 1 355
1871 Kommunen opprettes
1873 Grenseregulering, et område med 287 innbyggere overføres til Tromsøysund kommune
1875 1 289
1890 1 588
1891 Grenseregulering, et område med 30 innbyggere overføres fra Målselv kommune
1900 1 613
1910 1 686
1920 1 802
1930 1 966
1946 2 296
1950 2 282
1960 2 138
1964 2 058 Innlemmes i Balsfjord kommune


Stortingsvalg, fordeling stemmer, prosent

Parti 1921 1924 1927 1930 1933 1936 1945 1949 1953 1957 1961
NS 0,0
SfP 0,9 4,6 0,6
H 1 11,9 22,6 12,5 11,4 6,7 6,0 7,1 6,5 8,1 6,0 3,4
KrF 2,0 7,5 6,7 6,1
V 53,9 40,6 41,2 44,6 33,5 34,1 27,2 30,2 25,6 16,5 14,5
SP 2 1,5 1,4 3,9 5,3 3,2 2,6 14,7 15,8
NSA 13,3 9,8
DNA 19,4 16,4 36,4 38,0 53,8 52,7 53,1 53,9 52,0 54,0 57,6
NKP 2,7 6,0 0,7 2,0 12,6 6,9 6,9 2,2 2,6
Andre 6,4 0,0

1 1921 og 1924: Høire og Frisinnede Venstre, 1927 - 1936: Det borgerlige samlingsparti 2 1921: Norsk landmandsforbund, 1924 – 1957: Bondepartiet

Kilder