Stortorget 4 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Familien Michalsen har med årene overtatt både Stortorget 4 og Storgata 85. Stortorget 4 har fått to ekstra etasjer på toppen, kommunen sa nei til det samme på Storgata 85.
Foto: Einar Dahl (2017).
Sjøen gikk nesten opp til Storgata i 1885. Til venstre ser vi den lille Wadelbrygga, senere Stortorget 4.
Foto: Ukjent
Et artig bilde. Det ser ut til at det er melkespann som selges, ikke melk.
Foto: Ukjent ca. 1930.
Etter brannen i Stortoget 2 i 1932 flyttet brødrene Bell over til Stortorget 4. Her ca. 1959, da sto både nr. 2 og 4 for fall.
Foto: H.A. Brandt
Nybygget har begynt å reise seg bak Stortorget 2, snart skal brygga rives. Også i nr. 4 er det oppbrudd, slakter Engen har stengt sin butikk. Tre år senere har Rogers inntatt arenaen. Ca. 1959.
Foto: H.A. Brandt.
Rogers ble et populært sted i Tromsø, ikke minst blant soldater på perm fra indre Troms. Åpnet i 1962, gikk med i brannen i 1969, gjenoppsto i 1972.
Foto: Rognmosamlingen (1960-tallet).

Stortorget 4 i Tromsø var opprinnelig del av en stor eiendom som gikk fra Storgata og ned til sjøen. Den ble etter hvert ble delt i 3: matrikkelnr. 95 (Storgata 85a) ble senere Storgata 85, matr.nr. 222 (Storgata 85b) ble senere Stortorget 4 og matr.nr. 221 (Storgata 85c) ble til Stortorget 2.

Kjøpmann Wadel

Målebrev til kjøpmann J. Schultz datert 19. aug. 1828, tinglyst 24. juni 1839.

Skjøte fra Schultz til Ulrik Rist på grunden, 1833. Edelig erklæring om at Rist har bygget huset, 1839. Rist holdt til i Skippergata 20.

Skjøte fra Rist til kjøpmann Chr. Wadel i 1846. Handelen omfattet også Stortorget 2 og Storgata 85.

Wadel døde i 1886 og i 1891 solgte enkefru Wadel eiendommene til Søren Jensen.

Søren Jensen døde i 1905. I 1906 ble det holdt delingsforretning hvor en del av Storgata 85 ble lagt til denne eiendommen. Samtidig ble Stortorget 2 og 4 solgt til Jens Beck.

Slakterne

Slakter Jens Beck startet sin forretning her, den ble en av de større i byen. Han døde allerede i 1919. Da overtok slakter Johan Svendsen.

Auksjonsskjøte til Johan Svendsen, frasolgt Jens Becks bo, i 1925.

Eid av Johan Svendsen, slakterforretning, i 1932.

I matrikkelen av 8. juni 1933 ble adressen endret til Stortorget 4.

Skjøte fra Johan og Elise Svendsen til Jacob og Johan Bell, 1935. Eiere også i 1946 og 57. (Joh. Bell, tobakk).

Senere slakter W. Engen (1940). Båtbelysningen A/S, etablert 1938, (O. Berg Thomassen), (1940).

Rogers

Skjøte til A/S Stortorget 4 i 1960.

I 1962 oppførte sameiet Stortorget 4 A/S en større forretningsgård. Rogers restaurant flyttet inn i 2. etg og ble det mest populære ungdomsstedet i byen. (Helge Michaelsen), (1984).

Brødrene Johnsen Alvestad, fiskeforretning, (1966).

Blomsterhallen, (Borghild Strøm), blomsterforretning, kranser, (1966/72). Strøm drev Sjølund gartneri.

Odd Bratvold, agentforretning, reklame, (1966), lege Gudm. Furøy, (1966), adv. Nils J. Eidsmo, (1966), Fiskernes redskapsfabrikk A/S, salg av fiskeredskaper, (1966/72), Nordbetong A/S, entreprenørforretning, (1966).

Ble også et offer for bybrannen 14. mai 1969.

Gjenreist i 1972.

Rogers på plass i 1972, medlemsklubben Hawk i 1974. Begge har vært ombygd flere ganger. Michanord A/S ble etabl. i 1984, som eier og driver av begge stedene. (1984), (1986).

Restauratør Helge Michalsen, (1977/99).

Corner snackbar, (1972), Blomsterhallen, (Berit Strøm), (1977/82/86), Fiskerisjefen i Troms, (1977), Narvesenbutikk, (1972/99).

Forbrukerkontoret i Troms, (1982/93), Fiskerirettlederen i Tromsø, (1986/96), Karlsens Disco World Service, (1986), Video-Centeret, (1986).

Burgerman II, (1990/96), Optiker Arne B. Tvedt, (1990/93).

Forbrukerrådet i Troms, (1996), Krambua keramikk & dekor (Anita Michalsen), (1996).

Hawk dansebar, (1999), Idrettsklinikken AS, (1999), Stortorget manuell terapi og fysioterapi, (1999) Vikings Trading Casanova, orientalsk mat, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. 1984.