Vestregata 13 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Adressen Vestregata 13 forsvant da Heracleum bo- og servicesenter åpnet dørene i Vestregata 15 i 1995.
Foto: Einar Dahl 2017
Klesvasken henger i bakgården til Grønnegata 58 og vi ser opp på den digre låven i Vestregata 13b, der Storstad beredte sine skinn.
Foto: H.A. Brandt. (ca. 1960).
Nærmest ser vi Vestregata 15, ganske lukket og låst. Bak ligger bensinstasjonen i Vestregata 13a, også den ser temmelig stengt ut på dette tidspunktet.
Foto: Kåre Kristensen. Ca. 1970?
Et ikke helt skarpt bilde av BP-stasjonen.
Foto: Ukjent, 1940-tallet?

Vestregata 13 i Tromsø har vært både bensinstasjon og skinnberederi. I dag er ikke adressen lenger i bruk. - Gammelt matr.nr. 384.

Skipper Hanssen

Målebrev til maler I. Eggen på grunn, tinglyst 25. jan. 1847. - Erklæring om at I. Eggen har bebygget grunnen, i 1847.

Skjøte fra maler Eggens enke til Nathaniel Hansen i 1864.

I 1865 bodde disse her: Skipper Nathaniel Hanssen med kona Amalie Egen, hans mor Karoline Johannesdatter og deres datter Andrea.

Skjøte fra skifteretten i Nathaniel Hansens bo til handelsborger J. Johannesen i 1875.

I 1875: Oljeklædefabrikant og handelsbetjent Joh. Johannessen med kona Albertine Rasmusen og fem barn.

I 1885: Fartøyfører Jens Danielsen med kona Marthine Jensen, seks barn og tjenestepiken Pauline Erlansen, Christine Berg, styrmann Bent Sevaldsen med kona Hanna og seks barn.

Auksjonsskjøte til Joh. Rye Holmboe i 1888.

I 1900: Lina Jakobsen m/stryke- og vaskeforretning, to sønner og en fosterdatter, maskinist Nils A. Svendsen med kona Indianna og seks barn.

Snekker Hansen

Eid av Hans Hansen i 1904/18. Snekker?

I 1910: Garversvenn John K.G. Thørring med kona Anna og åtte barn, enke og vasker Oline Elise Jacobsen med tjenestepiken Joakime Jacobsen. - I tillegg var et stort uthus bortleid til skinnberedning.

Eid av Hans Kr. Hansen i 1932.

Skjøte fra Joh. Rye Holmboe og gjenlevende hustrus fellesbo, v/Tromsø skifterett, til Hans Kr. Hansen, i 1938.

Kart- og oppmålingsforretning hvorved et areal på 146,1 kvm. ble fraskilt Grønnegata 56 og tillagt denne eiendommen, i 1938.

Skjøte fra Sigurd Fleiner, Roald Fleiner, Agnes-Marie Hansen og Hans Hansen til Sigurd Storstad og Victor Kristoffersen. Agnes-Marie Hansen forbeholdt seg rett til innkjørsel fra Vestregata 13 så lenge hun var eier av Grønnegata 56, i 1938.

Kart- og oppmålingsforretning hvorved fraskilles en parsell som gis matrikkelnummer Vestregata 13a, mens den resterende del får matr.nr. 13b, i 1939.

Storstad og Kristoffersen

13b var eid av Sigurd Storstad og Victor Kristoffersen fra 1938. De drev Tromsø Beredningsverksted, beredning og farging av skinn, (1940).

Skjøte fra Sigurd Storstad til Victor Kristoffersen på hans andel, i 1948.

Verkstedet ble drevet av Victor Kristoffersen i 1957/66, da hadde Sigurd Storstad flyttet til Storgata 122).

Skjøte fra Victor Kristoffersen til Tromsø kommune i 1959.

Møbeltapetserer Sigvart Kristoffersen, møbeltapetserer Harald Mortensen, verksted, (1966).

Den digre låven bak Grønnegata 58 tilhørte Vestregata 13.

Bil og bensin

Kart- og oppmålingsforretning avholdt 3. mars 1939 hvorved denne eiendommen, Vestregata 13a, ble fraskilt Vestregata 13.

Skjøte fra Victor Kristoffersen og Sigurd Storstad til Tromsø Drosjeeieres Forening, i 1939.

Her lå en BP bensinstasjon drevet både av Gunnar Trondsen og en Fagernes.

Skjøte fra Tromsø Drosjebileieres Forening og Norsk Brændselolje A/S til Tromsø kommune, i 1954.

Autospeed, verksted, startet sin virksomhet her, flyttet over gaten til Vestregata 16 i 1960.

Tromsø diesel A/S, (disp. Lars Kindem), leide lokaler til verksted her fra 1961. (1966).

Bil A/S, verksted, (Lars Kindem), med forretning på Strandtorget, (1966).

Heracleum

Skjøte til Tromsø Utbyggingsselskap i 1987.

Både bensinstasjonen og alt det andre forsvant da Heracleum bo- og servicesenter ble bygd på 1990-tallet (Vestregata 15).

Adressen Vestregata 13 er ikke i bruk i 2015.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Historisk kjøretur. Tromsø 2011.