Vestregata 14 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det nye hotellet har tatt over plassen til Vestregata 6-14, det gamle trehuset lå altså helt i nordenden.
Foto: Einar Dahl (2015).

Vestregata 14 i Tromsø forsvant, i likhet med naboene, på slutten av 1900-tallet. - Gammelt matr.nr. 551.

Matros Isaksen

Målebrev til Mens Klæbo Isaksen, datert 30. okt. 1873, tinglyst 30. mars 1875.

I 1875 bodde disse her: Dampskipsmatros Mens Isaksen med kona Ane Bergite og sønnen Ole Martin, fisker Johan Johansen med kona Hanna Olsen, kullarbeider John Kristoffersen med kona Martha Olsen og sønnen Hjalmar, syerske Gaalla Olsen med datteren Sigfrida, syerske Petrikka Nathanielsen.

Skifte etter Anne Bergitte Larsdatter hvorved enkemannen M.K. Isaksen utlegges eiendommen, i 1877.

I 1885: Farversvenn Ole Ingebrigtsen Loe med kona Marie Johane og to barn, maskinist Soland Knudsen med kona Magdalene Dorthea, fire barn og hans mor Sigri Eriksdatter, sypike Petrike Johanna Nathanielsen.

Farver Foesnæs

Auksjonsskjøte til O. A. Foesnæs i 1891. Foesnæs hadde farveri i Sjøgata 13 og bodde i Sjøgata 15.

I 1900: Enkemann og farversvenn Ole Ingebrigtsen Loe med tre barn, maskinist Soland Knudsen med kona Magdalena Dorthea og fire barn.

I 1910: Farversvend Ole Ingebrigtsen Loe med to døtre og husholdersken Mari Ingebrigtsen Loe, enken Magdalene Dorthea Knutsen med tre barn.

Farversvenn Loe

Skjøte fra O.A. Foesnæs’ dødsbo (gave fra Foesnæs) til farversvenn Ole Loe, i 1915.

I 1916: Farver Ole Ingebrigtsen Loe, husholderske Margit Olufine og butikkdame Haldis Johanne Loe, enke Magdalene Dorthea og butikkdame Borghild Edith Knudsen.

Skjøte fra Ole Loe til frk. Margit Loe i 1938.

Sykepleierske Anna Berg, båtsmann Martin Sørensen, (1940).

Jenny Larsen

Skjøte fra Margit Loe til Jenny Ingerta Larsen i 1958.

Pensjonist Martin Sørensen, (1957), pensjonist Christian Larsen, (1972).

Jenny Larsen, (1977).

Skjøte fra Jenny Larsen til Jan T. Sørensen, Harald Sørensen, Willy Johnsen, Gerhard Knudsen og Jørn Bertheussen, i 1981.

Skjøte fra Jørn Bertheussen til de øvrige eierne på hans 1/5-del, i 1982. De solgte den videre til Kolbjørn Mortensen, samme år.

Skjøte fra Kolbjørn Mortensen til C.L.M. Development, Oslo, på hans 1/5-del, i 1985.

Skjøter fra Jan T. Sørensen, Willy Johnsen og C.L.M. Development til Gerhard Knudsen og Harald Sørensen på deres andeler, i 1987.

Vestresenteret

Skjøte til ANS Vestresenteret i 1987.

I 2013 åpnet Tromsø Smart hotel med adresse Vestregata 12. Det omfatter alle de gamle eiendommene Vestregata 6-14.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.