Vestregata 31 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Der hvor trafikkskolesenteret holder til lå engang Sørskolen, også kalt Sibirien.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et flott sommerbilde av gammelskolen rett eter krigens slutt.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1945).
Det store huset som engang rommet Sørskolen måtte vike plassen i 1987.
Foto: Kåre Kristensen (1970-tallet).

Vestregata 31 i Tromsø var byens første skikkelige skolebygg.

Søndre skole

Skolestellet i Tromsø tidlig på 1800-tallet var en sørgelig affære. I 1818 ble det holdt møte for å «ordne det aldeles forfalne skolevesen». På 1820-tallet ble en skolebygning tatt i bruk i Bankgata 5, til bruk for 12-16 barn, men lærerkreftene var få og tilfeldige.

Først da byen fikk eget styre ble det fart i sakene. Den første Almueskolen, også kalt Sørskolen, i nyere tid kjent som Sibirien, ble oppført her i 1843/44 med klokker Ole Wold Dahl som lærer og Amdahl som hjelpelærer. I 1854 ble Nordskolen oppført i Skippergata 35.

De første årene var det både gutter og jenter i hver klasse. Barna nord for torget gikk på Nordskolen og resten på Sørskolen. Fra 1857 ble skolene delt etter kjønn, slik at pikene gikk her i Vestregata, mens guttene gikk på Nordskolen. De tre pikeklassene fikk 15-16 timers undervisning i uken.

Da den nye skolen på Gyllenborg, Skolegata 34/36, sto ferdig i 1900, ble folkeskolen her lagt ned. ”Huset har vært benyttet til skole, men står nu tomt”, (1900).

Tegneskolen

Tegneskolen, som etter at den måtte flytte fra Skansen i 1886 hadde hatt tilhold flere steder i byen, fikk nå det offisielle navn ”Tromsø offentlige tegneskole” og flyttet i 1901 inn som en rent teknisk aftenskole. Den kom da fra Skippergata 35. Da steinskolen på Gyllenborg sto ferdig i 1910 flyttet aftenskolen dit. Skolen hadde 9 lærere og 60-70 elever årlig.

Kemnerkontoret hadde lokaler her til de flyttet til Verdensteateret, Storgata 93b, i 1916.

Sosiale formål

Kontorene ble overtatt av Provianteringsrådet som hadde til oppgave å sørge for matforsyningen under 1. verdenskrig. I 1917 flyttet kontoret til Vestregata 43 mens det her ble etablert et utsalg av billig, ferdiglaget mat til avhenting, suppe, sildgryn, lapskaus og fiskeboller, osv. Ved frivillige gaver ble det satt i gang en ”barnebespisning” for barn under skolealder i 1924. Den serverte gratis grøt og melk fra kl. 8-12. I 1928 hadde den 220-260 gjester daglig, enkelte ganger opptil 340. Ble delvis administrert av ”Tromsø frivillige syke- og fattigpleie”.

Arbeidskontoret holdt til her i 1932, bestyrt av A. Sogge.

Arbeider Petter Moe, sjømann Karl Olsen, dykker Arne Wiik, best. Johan K. Johannessen, (1940).

Arbeidskontoret, bestyrer Olav Hammer, trearbeider Hartvig og arbeiderne Magnar og Martha Høili, arbeider André Larsen, Marinius Marrowfeldt, revisjon og bokholderi, arbeiderne Aud og Olaf Olsen, arbeider Agnes Paulsen, (1946).

Tømmermann Karl Paulsen, snekker Petter Jensvoll, (1957).

Leif Andersen, Henry M. Hansen, (1966).

Ragnhild Hansen, (1977).

Grunnbokshjemmel gitt Tromsø kommune i 1977.

Skjøte fra Tromsø kommune til Den Indre Sjømannsmisjon, i 1983.

Skjøte fra Den Indre Sjømannsmisjon til Tromsø kommune, i 1986.

Uni forsikring

Skjøte til Uni forsikring i 1987.

Revet i 1987.

Ca. 1990 ble eiendommen en del av Vestregata 27-31, reist av Storebrand If på slutten av 1980-tallet.

Kilder

  • N.A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1-3, 1946-1971.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Tromsø kommune: Formandskabets indstilling til kommunestyrelsen i sag ang. oppførelse av ny folkeskolebygning. Tromsø 1894.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.