Vestregata 3 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I 1. etg. har plateforretningen Backbeat kaffe og vinyl holdt til siden 2011.
Foto: Einar Dahl (2017).
Vestregata 1-7. Nr. 1 er helt til høyre og vi ser at nr. 1 og 3 hadde felles inngangsdør.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).
Et interessant bilde fra ca. 1960. Høyblokka i Strandskillet 3 nærmer seg fullføring, Engens kolonial ligger på hjørnet i Vestregata 1 og i Vestregata 3 reises det et nybygg.
Foto: Schrødersamlingen (1960).

Vestregata 3 i Tromsø var opprinnelig en del av Vestregata 1.

Matrikkelnummeret 296 omfattet opprinnelig Strandskillet 3 samt Vestregata 1 og 3. Eiendommen ble delt i Strandskillet 3 og Vestregata 1 gjennom transaksjoner i 1853, 1858 og 1866. Vestregata 3 ble så utskilt fra nummer 1, usikkert når, men adressen er i bruk i Adressekalender for Tromsø i 1916.

Arbeiderske Wideberg

Ved en overenskomst mellom eierne av matr.nr. 296 (Vestregata 1) og matr.nr. 295 (Vestregata 5), J.H. Engen, Jørgine Wideberg og Helene Meyer, ble de enige om at de på nevnte matrikkelnummer oppførte våningshus skulle være å betrakte som én bygning, i 1900. – Dette er sannsynligvis forklaringen på at adressen Vestregata 3 dukker opp fra 1916 av uten at det foretatt noen deling av tomta.

Skjøte fra Johannes H. Enger til sønnen Johannes F. Engen på hans andel av eiendommen (Vestregata 1-3) i det hjørnegården overtas av ham mens mellomgården overtas av Jørgine Wideberg. Selgeren og hans hustru skulle ha fri bolig så lenge de lever, tinglyst i 1917.

I 1916: Arbeiderske Jørgine Wideberg, sjømann Andreas Johan, telegrafbud Bjarne Amandus, arbeiderske Charlotte og bryggemann Karl Johan Asbjørnsen, enke Martha Didriksen, bryggearbeider Peder Marinius og Nanna Eline Iversen, vaskekone Emilie Eugenie Johannesen, Valborg Helene Sørensen.

Alf Jonsson, med tobakksforretning i Storgata 51, helsesøster Hulda Hungnes, menighetssøster Oddrun Skonseng, (1940).

Arbeider John og husmor Marie Goldmann, kontorist Per og assistent Amly Holsbøe, arbeider Frithjof og sydame Ragna Schrøder, (1946).

Pfaff symaskiner

Fru Melbye var den første som åpnet forretning for Pfaff symaskiner, på 1950-tallet(?)

Pfaff symaskiner A/S, (forretningsfører Harald Melbye), (1966). Borgny Knutsen overtok forretningen i siste halvdel av 60-tallet, (1972/77) m/Pfaff Sømservice.

Kommunearbeider Finn Grødal, husmor Eli Johansen, (1957).

Johannes H. Engen (1966).

Borgny A/S Søm-Service, (Borgny Knutsen), (1977).

Amors blomster

Amor's Blomster (Oliva Sandvik), (1986/99).

Richard Engen, (1990).

Plateforretningen Backbeat Kaffe og Vinyl åpnet her i 2011.

Se også Vestregata 1, flere forretninger har brukt Vestregata 1-3 som adresse.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.