Vestregata 50 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestregata 50 er et flott og velholdt hus.
Foto: Einar Dahl (2015).
Det var en hustrig 17. mai i Tromsø i 1907. I midten troner rådstua mens Vestregata 50 var atskillig mindre enn huset er i dag.
Foto: Schrødersamlingen (1907).
På 1930-tallet hadde huset fått dagens form og Tromsøysund meieri hadde utsalg her.
Foto: Trolig Vilhjelm Riksheim (1930-tallet).

Vestregata 50 i Tromsø er en flott hjørnegård mot Rådhusgata. - Gammelt matr.nr. 461.

Skipper Dinesen

Målebrev til skomaker Böhmer, tinglyst 12. nov. 1855. – Skjøte fra Böhmer til kjører Andreas Gjetmundsen samme dag.

Skjøte fra A. Gjetmundsen til skipper Johan Dinesen på gård og grunn i 1857.

I 1865 bodde skipper Johan Dinesen hermed kona Jørgine Christine og hennes søster Caroline Marie Nielsen, sjømannen Ole Dinesen samt Nelle Solberg og hennes sønn Herman.

Auksjonsskjøte til snekker Martin Johan Hansen i 1871.

Snekker Hansen

I 1875: Snekkermester Martin Johan Hansen med kona Ingeborganna Unsgaard og to sønner, snekkerdrengene Martin Kristoffersen og Mads Olsen samt sypiken Anna Hansen.

I 1885: Snekkermester Martin Johan Hansen med kona Engri Anna Unsgaard og to sønner, snekkerlærling Ole Pedersen.

I 1900: Snekkermester Martin Johan Hansen med kona Engeborganna Elisabeth, snekkerlærling Joackim Nilsen, husmor Karoline Lydersen med sønnen Albert, sjøfarende Oluf Olsen med kona Nora og to sønner.

I 1910: Snekker og enkemann Martin Johan Hansen og husbestyrer Elen Cecilie Mortensen.

Snekker Ongstad

Skjøte fra Martin Hansen til snekker H. Ongstad i 1911.

I 1916: Møbelsnekker Henrik Andr. og Anna Kathinka Ongstad, fhv. snekker Martin Johan Hansen, redningsskøytefører Jens og Martha Agnete Myhre, tjenestepike Nikoline Emanuelsen, enke Berthe Pauline og Petter Rye Reiersen.

Skjøte fra Henr. Ongstad til M. Stausbøll på en parsell av denne eiendommen, som fikk matr.nr. 50b til Vestregata (Rådhusgata 5), datert 27. feb., tinglyst 1. mars 1917.

Skjøte fra Henr. Ongstad til Hans Hauge i 1917.

Skjøte fra Hans Hauge til underfogd O. Fosland i 1917.

Kjøpmann Salvesen

Skjøte fra O. Fosland til Arnt Salvesen i 1919.

Salvesen fikk autorisasjon til å drive el-installasjon i 1922 og startet forretning med elektriske artikler. Han drev i hvert fall til 1926.

Eid av Arent Salvesen i 1932. Han drev kolonialforretning i Vestregata 27.

Utsalg for Tromsøysund meieri i 1932.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Arnt Salvesen om elektrisk installasjon i 1935.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1937.

Mekaniker Olsen

Tvangsauksjonsskjøte til Marinus Olsen i 1937.

Kinoassistent Wilfred Nicolaisen, friserdame Hjørdis Aksnes, (1940).

Eid av mekaniker Marius Olsen i 1946.

Husmor Klara Olsen, fylkeslandbrukssjef Jonas Tyssø, murer John Jørgensen, (1957).

Thorleif Bakland

Skjøte fra Klara Olsen til Thorleif Bakland i 1965.

Edvard Skogly, (1966).

Thorleif bakland døde i 1974, Camilla Bakland fikk uskiftebevilling.

Thorleif og Camilla Bakland, (1977).

Camilla Bakland, (1982), ingeniør Sigurd Lars Jensen, (1982).

Camilla Bakland døde i 1983 og arvingene var: Per Møller, Carl, Odd, Thor og Leif Bakland og Ruska Register.

Bjørnar og Vigdis Hansen

Skjøte fra arvingene til Bjørnar og Vigdis Hansen, i 1985.

Vigdis Hudpleiesalong (Vigdis Hansen), (1986/90).

Bjørnar Hansen, (1990/99), Vigdis Hansen (m/Vigdis hudpleie i Storgata 58), (1990/99).

Vestre Trading (Bj. Hansen), (1993/99).

Norsk Megling & Auksjon AS, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.