Vestregata 7 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestregata 5-7 er vel ikke blant de mest spektakulære nybygg i Tromsø sentrum.
Foto: Einar Dahl 2017
Vestregata 1-7. Nr. 7 er det lave huset helt til venstre.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Vestregata 7 i Tromsø var et lite, toetasjes hus. I dag er adressen en del av en boligblokk. - Gammelt matr.nr. 286.

Tømmermann Aas

Målebrev til Johan Mikkelsen, tinglyst 9. juni 1845.

I 1865 bodde disse her: Tømmermann Iver Aas med kona Christiana Clausdatter, bødkersvenn Fredrik Schjølberg med kona Bergithe Eriksdatter og tre barn.

Auksjonsskjøte til Iver Aas i 1871.

I 1875: Tømmermann Iver Olsen Aas med kona Kristiana Klausdatter, fisker Knud Thoresen med kona Karoline Nilsdatter, jordarbeider Torstein Mensen og vasker Marie Leonora Stav.

Skifte etter Iver Aas’ hustru Christiane Klausdatter, hvorved eiendommen ble utlagt enkemannen, i 1877.

I 1885: Sjøfarende Johan Jacob Pil med kona Kristijane Marie og tre barn, dagarbeiderske Marie Kjerstine Hansen med sønnen Olaf Torsten.

Håndarbeider Larsen

Auksjonsskjøte til Karl Larsen, frasolgt Iver Aas, i 1891.

I 1891: Karen Larsen og Hanna Figenschou.

I 1900: Karen Larsen, håndarbeide, vaskepike Hanna Figenschau.

Eid av Karen Larsen i 1904.

I 1910: Håndarbeider Karen Larsen, syer Laura Johansen, vasker Andrea Olsen og vasker Hanna Figenschou.

Vasker Wideberg

Testamente opprettet 30. jan. 1914 hvorved Karen Larsen innsatte Jørgine Wideberg til sin enearving.

I 1916: Sjømann Gustav Olaus Pettersen.

Eid av Jørgine Videberg i 1918.

Attest fra Tromsø skifterett om at Jørgine Wideberg døde 26. mai 1923, etterlatende som eneste arving Alma Stenvold, tinglyst i 1927.

Familien Stenvold

Eid av Alma Stenvold i 1932 og 46.

Skjøte fra Alma Stenvold til Thoralf Stenvold i 1933.

Protest fra John, Alf og Jørgen Stenvold og Ingrid Truvnes mot enhver forføyning fra Thoralf Stenvolds side over denne m.fl. eiendommer uten medarvingenes samtykke, i 1935.

Vognmann Jørgen Stenvold bodde her, med staller i bakgården.

Styrmann Ruben Goldman, (1940).

Sydame Olga Meyer, Sigurd Storstad m/Tromsø Beredningsverksted i Vestregata 13b, (1946).

Arbeider Jenny Stenvold, (1957).

Jørgen Stenvold, (1972/77).

Revet på 1980-tallet?

Vestregata 5 og 7 lå lenge brakk før de gjenoppsto som et ganske anonymt leilighetsbygg på 2000-tallet.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.