Anna Cramer (d. 1776)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Anna Cramer f. Hempel (født omkr. 1700, død 3. april 1776) var kjøpmannskone i Trondheim, og overtok etter mannens død i 1765 forretningene.

Hun var datter av arkitekt Johan Christopher Hempel (d. 1727) og Inger Ludvigsdatter (d. 1730).

I august 1721 ble hun gift med skipper Gunder Gundersen Hammer (1692–1731). Han hadde vært gift tidligere og hadde tre barn fra første ekteskap. Anna og Gunder fikk fem barn:

Gunder Hammer døde i desember 1731.

Nesten to år senere, den 26. august 1733, ble hun gift med kjøpmann Andreas Philipsen Cramer (1699–1764). Det er registrert i kirkeboka for Vår Frue sokn at de etter tillatelse ble copuleret uten forutgående trolovelse. Bryllupet fant sted i hjemmet. Hun er oppført som «enken Madame Anna Christophers Datter Hempel, salig Gunder Gundersens».[1]

Med Andreas Cramer fikk hun sønnen Peter Andreas Cramer (1734–1804). Han ble døpt i Vår Frue den 3. juni 1734.[2] Fødselsdatoen står ikke i kirkebøkene fra denne perioden, men vi ser at dåpen fant sted bare litt over åtte måneder etter bryllupet. Dermed skulle vi ha funnet forklaringa på at de gifta seg uten trolovelse og i hjemmet – Anna må ha vært gravid da de gifta seg.

Etter at Andreas Cramer døde i 1764[3] drev Anna forretningene hans videre inntil sin død elleve år senere.

Anna Cramer døde 3. april 1776 og ble gravlagt i Cramers familiegrav på Vår Frue kirkegård den 17. april.[4] Gravminnet er ikke bevart, men vi kjenner en tekst som ble skrevet i forbindelse med gravferden:

Graahaar, Dydens Løn, Ære i Livet og Ziir i Døden,

forebragt Da Den i Livet Velædle og Dyderige
Matrone, Nu hos Gud Salige Madame Anna
Cramer, fød Hempel, Omvexlede Tiden med
Ævigheden den 3die April 1776. I Hendes
velsignede Alders 80 Aar. Hvorefter Hendes jord-
iske Levninger af et Høyanseeligt Geleyde blev
ledsaget til sit Hvilestæd i Tronhiems Vor Frue-
Kirke den 17 nestefter, og ærbødigst indsent af
Det Velædle Sørgehusets allerringeste tiener.
Thiem [1776].[5]

Som en ser i denne teksten skal hun ha vært 80 år da hun døde, og det står det også i kirkeboka. Det har så langt ikke latt seg gjøre å fastslå fødselsåret sikkert, men det var trolig mellom 1696 og 1703.

Statsarkivet i Trondheim har to trykk utgitt etter hennes død: Fortegnelse over De Effecter, Salig Madame Cramers Stervboe tilhørende, som den 20 Augusti 1776, klokken 2 Eftermiddag, og følgende Dage, bliver, udi Stervboe-Huuset, ved offentlig Auction opbuden, og til de Høystbydende bortsolgt. (48 sider) og Fortegnelse over De registrerede Kramvahrer udi Madame Cramers Stervbod, som, i Stervbod-Huuset, den 29de October 1776, klokken 2 Eftermiddag og følgende Dage, ved offentlig Auction bliver opbuden og bortsolgt. (32 sider).

Referanser

Litteratur og kilder