Vår Frue sokn (Trondheim)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sentrum i Vår Frue sokn, krysset Kongens gate og Prinsens gate med Vår Frue kirke i bakgrunnen.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket (1920-åra).

Vår Frue sokn i Trondheim ble oppretta omkring 1150, da Vår Frue kirke ble reist. Det består av en del i Midtbyen og på Brattøra, og en del på Bakklandet. Det var lenge eneste sokn i Vår Frue prestegjeld, og ble i 1990 innlemma i Nidaros domkirke prestegjeld. Siden oppløsninga av prestegjelda har det ligget under Trondheim kirkelige fellesråd i Nidaros domprosti.

Grensene

Soknegrensa i Midtbyen følger Trondheimsfjorden i nord, så Nidelva til Dronningens gate, Dronningens gate til Hospitalsgata, så Hospitalsgata og Kalvskinnsgata til Nidelva, Nidelva til Voldgata og til slutt Voldgata nordover til fjorden.

På Bakklandet er soknet avgrensa i nord av Brubakken, Kneiken og Kristiansten festning. I øst avgrenses det av Strindvegen, og deretter går grensa mellom Strindvegen og Overlege Kindts gate til Lerkendalsveien. Den fortsetter nordvestover mellom Lerkendalsveien og Høgskoleringen til Christian Frederiks gate, og følger så denne fram til et punkt mellom Vollabakken og Korsbakken. Så går grensa videre nordøstover fram til Bekkosen og ned til Nidelva. Deretter følger den elva til Gamle Bybro og Brubakken.

Det har gjennom tida vært foretatt bare mindre grenseendringer. I 1693 ble det etter kongelig forordning foretatt en granskning av grensene, og i 1695 ble noen mindre områder overført til domkirkesoknet. Først i 1845 ble det igjen foretatt en mindre endring, denne gang til Vår Frue sokns fordel.

Historie

Soknet ble som nevnt oppretta allerede omkring 1150. Fra 1589 ble det regna som byens andre kirkesokn, og det oppsto et slags konkurranseforhold med domkirkesoknet. Dette ble forsterka etter bybrannen i 1681 som førte til at en del flytta fra domkirkesoknet til Vår Frue sokn. Dette førte til at prestenes inntekter i domkirkesoknet falt, noe som i sin tur utløste den nevnte grensesendringa i 1695.

Grenseendringa i 1845 ble utløst av at befolkninga i domkirkesoknet hadde vokst kraftig.

Litteratur

Koordinater: 63.430468° N 10.3993475° Ø