Aker (gård i Oslo)

Aker var en gård i Oslo. Den besto av to bruk, Store Aker og Lille Aker. Gårdene ble gitt som gave til Nonneseter, og ble senere krongods.

Aker
Sted: Aker prestegjeld
Fylke: Oslo
Kommune: Oslo
Gnr.: Ikke matrikulert

I 1602 ble gårdene gjort til avlsgårder for Akershus slott og festning. Den hadde også havnehager for bøndenes plikthester. I 1629 ble begge gårder lagt ut til bymark for Christiania.

Man har ikke funnet gårdstufter fra de to brukene. Store Aker må ha ligget i området ved Gamle Aker kirke. Lille Aker kan ha ligget ved Underhaugsveien, og Bislettbekken har da vært skillet mellom brukene.

Gården har gitt navn til blant annet Aker sogn, Aker herred, Akershus festning og Akershus fylke.

Kilder