Andreas Ludvig Søborg

Andreas Ludvig Søborg (født antatt 1830 i København, død 1906 i Kristiania) var en xylograf, treskjærer og jordeier.

Han er særlig kjent for sine xylografier av en rekke bygninger og bymiljøer i Kristiania, men også andre steder som i Bærum og i Bergen, samt portretter av blant andre Henrik Wergeland og Hans Thomas Meinich.

Ved folketellingen i 1865 er han med hustru Oline Petrine, tre døtre, pleiedatter, tjenestepike, læredrengen Hans Christian Olsen og en losjerende xylograf på Solhougen under gården HougenGrorud i Østre Aker prestegjeld i Aker kommune.

I folketellingen i 1900 er han oppført som Ludvig Søborg, gårdsnavnet er endret til Solhaug og oppført med martikkelnummer 104/5 (øst for dagens Stjerneblokkveien og nord for dagens Maria Dehlis vei og Fossumbekken), altså utskilt fra gården Haugen (ref strøksnavnet Haugenstua, like ved).

Noen av Søborgs bilder

Kilder