Arent Krag

Arent Krag (født 18. april 1670, død 16. juli 1718Moss) var oberstløytnant og interimskommandant på Fredrikstad festning i 1716.

Krag ble født på herregården Kås i Lihme sogn, Viborg amt i Danmark, som sønn av oberst Mogens Krag og hans andre hustru Helvig von der Kuhla. Slekten er en gammel dansk adelsfamilie fra Jylland (se Krag på Jylland (slekt)). Han ble offiser i 1689, og i likhet med mange offiserer på den tiden var han i fransk tjeneste, i 1691 til 1698 ved regimentet Royal Danois som sekondløytnant premierløytnant og kaptein. Krag ble kaptein ved Oplandske eller Oppland Regiment i 1698, major ved Trondhjemske regiment 1699 til 1703 og oberstløytnant ved Vesterlenske infanteriregiment 1703 til 1710. Han fikk da sitt eget regiment (Søndenfjeldske gevorbne) med vervede soldater, men dette ble oppløst ganske snart. Han var deretter sjef for Smålenske regiment fra 1710 til 1718. Under kampene med Sverige var han ofte ute i felt med regimentet, men avdelingen tilbragte også lange perioder i Fredrikstad. Fordi han var garnisonens eldste tilstedeværende offiser etter general Peter Jacob Wilsters avskjed, ble han interimskommandant fra 1. mai til 10. juli 1716.

Han ble gift den 10. januar 1702 i Gjerpen med Kirstine Elisabeth Tonsberg (1680-1709), datter av Stig Tonsberg og fru Anne til Borgestad. Prosten og sogneprest til Gjerpen Jon Laurits Qvisling skriver i Gjerpen - En bygdebok - Den historiske del II (s. 10): «Krag bodde de første Aar av sit egteskap hos svigerforældrene paa Borgestad». De flyttet seinere til Menstad, litt nordenfor Borgestad, og nærmere Skien. Ekteparet Krag fikk fire barn:

 • Dorothea (Dorte) Hedevig Krag (1701[1]-1728)[2], gift i 1722 med oberst Godske Hans von Brüggemann til Ulriksholm og Østergård (1677-1736)[3], enkemann etter Margrethe Wilhelmine von Hausmann (1686-1717).
 • Cathrine Anette (Katrine Antonette) (døpt i Gjerpen den 30. august 1704), levde stadig i 1729.
 • Christian Krag (1706-1762), ble major og bosatte seg på Vormnes i Nes sogn på Romerike. Ugift.
 • Anne Sophie Krag (døpt i Gjerpen den 2. august 1707), og levde 1752 ugift i København, men ble i moden alder gift i 1757 med generalmajor Otto Heinrich von Schleppegrell (1729-1808).

Krag døde 16. juli 1718 på Moss.

Litteratur

 • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814. 2., Oslo 1949.[4]
 • Widerberg, C. S: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.
 • Munthe, C.O: Fredrikshalds og Fredrikstens historie indtil 1720, 1906
 • Danmarks Adels Aarbog, 1899.
 • Scheel, Axel: «Var fru Brüggemann født Krag egentlig en datter av Christian Gyldenløve og Dorothea Krag?» utlagt på galleriluscus.axelscheel.net
 • Scheel, Jørgen: «Omkring de Krag-Brügmanske familieopptegnelser», i: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI (1958), hefte 1, s. 44-51.

Referanser/noter

 1. https://www.geni.com/people/Dorthea-Hedevig-Krag/6000000018903201838 Det foreligger på denne nettside ved Trond Høy av 27. april 2022 en lenke til noen underlige notater i Nidarosdomens kirkebok om at Dorthea Hedevig Krag skulle ha blitt født den 5. des. 1701 i TRONDHEIM, hvilket Axel Scheel sterkt betviler i «Krag på Jylland (utdypende artikkel)»: se denne! Egentlig er denne innførsel i kirkebok med flere velkjente vitner et konspiratorisk vitnesbyrd satt i scene av Christian Gyldenløve for å skjule sannheten om en viss fødsel, noe Danmarks Adels Aarbog må ha forstått, da årbokens redaksjon slett ikke har benyttet seg av dette skriftlige - tilsynelatende svært viktige - dokument i sin stamtavle «Krag» - eller i senere rettelser/tilføyelser!
 2. Bruker:Axel Scheel/Krag på Jylland (utdypende_artikkel)
 3. https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I8606&tree=2
 4. Ovenstående opplysninger avviker noe fra Ovenstads, og derfor kan her siteres fra bind II, s. 63, 1. spalte: «Var 1691/98 i fransk tjeneste ved regt.et ‘Royal Danois’. - Kpt. 11/2 1699. - Maj.s kar. s. d. - Kpt. ved Trondhj. nasj. inf.regt. og chef for Guldalske [!] komp. 4/7 1699. - Virk. maj. 10/10 s. å. - Obl. ved Vesterl. nasj. inf. regt. 25/9 1703» osv.


Forgjenger:
 Peter Jacob Wilster 
Interimskommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Caspar Schøller