Arne Aronsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Mal:Thumb høyre Arne Hans Lund Aronsen (født 11. oktober 1855Gamnes, død 30. november 1940) og hans bror Eidis Aronsen startet i 1903 landhandel på Gamnes under navnet Brødrene Aronsen. De var sønner av Aron Arnesen, som bygde hovedbygningen på Gamnes gård (Gamnes vestre). Bygningen står ennå. Arnesen var en driftig gårdbruker og en foregangsmann innen sildnotfisket. (Se Gamnes og Vika i Harstad.)

Arne Aronsen hadde mange offentlige verv. I 37 år var han medlem av herredsstyret (Trondenes kommune), herav to perioder som viseordfører, medlem av overligningsnemnda i over 20 år, medlem i skolestyret i en årrekke, kirkeverge i 30 år fra 1. januar 1899 og overlikningsnemnda i 20 år. Likeledes satt han i styret for Trondenes Sparebank, og i Harstad meieri var han styremedlem i 37 år, derav ni år som formann. I eldre protokoller fra Trondenes kommune gikk han under navnet Arne Gamnes.

Han var og styremedlem i Harstads største bedrift - Haalogalands Dampskibsselskab.

Arne Aronsen fikk i 1933 Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for bygda. Forretningsdriften ble fra 1938 videreført av sønnen Aron Aronsen. Deretter av sønnesønnen Ingvald Aronsen og til slutt dennes sønn Arne Aronsen.

Kilder

Litteratur