Bertram Dybwad

Bertram Dybwad ble født i Kristiania 9. april 1861 og døde 21. august 1940.

Bokhandler Bertram Dybwad
Foto: Ukjent/Oslo Museum

Jacob Dybwads Bokhandel og Forlag ble etablert av hans far Jacob Dybwad i 1852, og etter endt utdannelse arbeidet han der sammen med faren og sin bror Jacob. Jacob Dybwad senior hadde all ære for at Nordahl Rolfsens lesebøker kom inn i skolen. Da Stortinget nektet Rolfsen et tre års stipend for å fullføre verket sitt, grep Dybwad inn og ga Nordahl Rolfsen de arbeidsforhold han trengte. Da Jacob Dybwad senior døde i 1899, og broren døde i 1900, overtok Bertram Dybwad som eneeier. Dybwad var Fridtjof Nansens faste forlegger fra 1905 til Nansens død i 1930. Han samarbeidet også med en rekke kjente kunstnere som Theodor Kittelsen, Christian Skredsvig og Gustav Wentzel og hjalp dem også økonomisk når det var nødvendig.

1. mai 1888 giftet han seg med skuspillerinnen Elisabeth (Lippen) Krohn (1869-1949) som var Kitty Wentzels gode venninne. Dette vennskapet kan ha hatt noe å si da Bertram Dybwad i 1896 kjøpte Nordre Borgen gård i Asker sammen med Gustav Wentzel. I 1905 kjøpte han ut Wentzel. Gjennom sitt kjøp av Kullebund på Søndre Borgen i 1911 ble han en av de største grunneierne på Borgen.

Våningshuset på Nordre Borgen som er Asker eldste hus, er fremdeles i familien Dybwads eie.

Kilder