Bjørndal (Oslo gnr. 187/1)

Bjørndal, gnr 187 ligger i Ljabruveien 187 i Bydel Søndre Nordstrand.

Bjørndal
LHR-150808-03ferdig.jpg
Foto: Leif-Harald Ruud (2015).
Først nevnt: Middelalderen
Sted: Bjørndal
Fylke: Oslo
Kommune: Oslo
Gnr.: 187
Bnr: 1
Adresse: Ljabruveien 187
Postnummer: 1266

Navnet kommer fra mannsnavnet eller dyrenavnet.

Gården var kirkegods under Clemenskirken og nevnes i Biskop Eysteins jordebok, antatt fra rundt 1390. Senere tilhørte gården Christiania sognepresteembete, fram til 1825 da den ble solgt til en privat bruker, Christian Andreasen.

Gården var i privat eie fram til den ble kjøpt av Oslo kommune i 1963 og ble da delvis forpaktet bort. Kommunen kjøpte opp på denne tiden inn- og utmark på Slime og Bjørndal samt en rekke eiendommer som grenset til disse gårdene. Det meste utparsellert, men det drives fortsatt noe jordbruk på gårdens område.

Bjørndal hadde en rekke husmannsplasser som ble frikjøpt på 1900-tallet, blant dem Tørtberg (gnr 187/2), Bjørnerud (gnr 187/3), Bjørnholt (gnr 187/4), Meklenborg (gnr 187/5), Sommerro og Seterbråten (gnr 187/7).

Gården har gitt navn til strøket, skolen, kirken og veien Bjørndalsjordet sørvest for gården.

Tunet har hovedbygning og stabbur som ble oppført på 1700-tallet. I tillegg har gårdstunet en boligbygning og driftsbygning fra 1939 og et vognskjul fra 1944. Tunet ble vernet etter Plan- og bygningsloven 28. april 1993.

Kilder


Koordinater: 59.83788° N 10.82917° Ø