Bydel Østensjø

Bydel Østensjø er en av Oslo bydeler. Pr. 1. januar 2020 hadde bydelen 50 580 innbyggere fordelt på 12,24km². Den ligger sørøst i Oslo, og grenser mot Østmarka. Nabobydelene er Søndre Nordstrand i sør, Nordstrand i vest, samt Gamle Oslo og Alna i nord. Bydelen har navn etter Østensjø gård, som er bevart.

Fra skråningen øst for Manglerudhallen er det god utsikt over den nordre delen av bydel Østensjø. Sentralt i bildet ser vi Østensjø skole med blokkbebyggelsen på Skøyenåsen like bak.
Foto: Leif-Harald Ruud (2005).

I bydelen finner man drabantbyene Oppsal, Bøler, Bogerud, Manglerud og Skullerud. I tillegg finnes flere områder med småhusbebyggelse, som Høyenhall, Ulsrud, Rognerud og Abildsø. Oppsal og Skullerud har forøvrig også innslag av småhusbebyggelse. Med unntak av Høyenhall, har strøkene til felles at de ligger rundt Østensjøvannet. I 1992 ble forøvrig Østensjøvannet naturreservat opprettet.

I tillegg til Østensjø gård finner man flere andre gårder i bydelen. Nordre Skøyen hovedgård ligger nord i bydelen, og er fredet. På Ulsrud gård er flere av bygningene bevart og regnes som verneverdige. Lengst i sør, nær grensen til Søndre Nordstrand, ligger Skullerud gård med ridesenter og et stort drivhusanlegg.

Bydelen har sitt eget historielag.

Galleri