Claus Brockenhuus (1576–1646)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 21. mar. 2018 kl. 14:20 av Kallrustad (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Claus Brockenhuus var en danskfødt godseier og adelsmann som eide et betydelig gods i Norge. Han var født på SøndergaardFyn omkring 1576 og døde i Bodø i 1646. Han var sønn av Eiler Clausen Brockenhuus - med tilnavnet «den gale» - og Tale Mouridsdatter Emmiksen.

Faren satt innespærret i fengsel helt fra Claus var barn, og som ung mann lå han i strid med Erik Bille og med moren. I 1611 ble han innkalt til krigstjeneste under den fynske fane.

Godseier i Norge

I 1611 ble Claus Brockenhuus gift med Emerentze Pedersdatter Baden (1587-1639), datter av Peder Iversen JernskjeggFritsø. Gjennom dette ekteskapet ble han giftet inn i en av Norges fremste slekter og største godsbesittere. I årene som fulgte bygde Brockenhuus opp et stort gods av jord- og skogeiendommer, som blant annet omfattet Fritsø, Skjærsnes i Stokke, samt eiendommer i Sandsvær og på Eiker. Han hadde også gods i Nordland, der han i 1624 bygde herregården SkagenStraumøya.

Brockenhuus drev trelasthandel og ble en betydelig sagbrukseier. Ved sagdommene i 1616 var han en av de største sagbrukseierne på Eiker, med eierinteresser i åtte sager. Fem av disse fikk fortsette driften, til dels på betingelse av at det var Brockenhuus selv eller hans leilendinger som sto for driften.[1]

Sagbrukseier på Eiker

I 1616 hadde Claus Brockenhuus eierinteresser i følgende sager på Eiker:

Godseier i Danmark

Brockenhuus hadde også et stort gods i Danmark, som blant annet omfattet Søndergaarde og Faldemose i Vends herre, Broholm, Rynkebygaard og Ny-Lammehave i Gudme herred, Nordskov og Vejlegaard i Salling, Torpegaard i Aasum, Klingstrup i Sund, Skjerbæk og Løgismose i Baag, Gaasevad i Fjære og Nedergaard på Langeland. I 1625 ble formuen hans taksert til 1607½ tønder hartkorn.

Fra 1628 og fram til sin død hadde han embetet som landsdommer i Fyn. Han var til stede ved flere viktige begivenheter ved hoffet i København, blant annet enkedronningens begravelse i 1631, dronning Anna Cathrines begravelse i 1633, det store bilager i 1634, samt prinsesse Leonora Christinas bryllup med Corfitz Ulfeldt i 1636 og bryllupene i 1642 mellom prinsesse Christiane og Hannibal Sehested og mellom prinsesse Hedevig og Ebbe Ulfeldt.

Referanser

  1. Moseng s.232

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Claus Brockenhuus (1576–1646) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!