Forskjell mellom versjoner av «Egeberg (slekt)»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Kjente medlemmer av slekta)
(Kjente medlemmer av slekta: Plasserte parentesene riktig.)
Linje 23: Linje 23:
 
******* [[Westye Parr Egeberg (f. 1877)|Westye Parr Egeberg]] (1877-1959), premierløytnant, visepres. [[Norges Forsvarsforening]] i 1923, senere fung. president etter [[Fridtjof Nansen]]s død i 1930 og frem til valget av ny president samme år, [[Carl Hagbarth Gulbranson]]<ref>https://no.m.wikipedia.org/wiki/Carl_Hagbarth_Gulbranson</ref>, og forretningsmann. Gift med [[Nini Wedel Jarlsberg (1880–1948)|Nini Wedel Jarlsberg]], som arvet Bogstad, se slekta [[Wedel Jarlsberg]].
 
******* [[Westye Parr Egeberg (f. 1877)|Westye Parr Egeberg]] (1877-1959), premierløytnant, visepres. [[Norges Forsvarsforening]] i 1923, senere fung. president etter [[Fridtjof Nansen]]s død i 1930 og frem til valget av ny president samme år, [[Carl Hagbarth Gulbranson]]<ref>https://no.m.wikipedia.org/wiki/Carl_Hagbarth_Gulbranson</ref>, og forretningsmann. Gift med [[Nini Wedel Jarlsberg (1880–1948)|Nini Wedel Jarlsberg]], som arvet Bogstad, se slekta [[Wedel Jarlsberg]].
 
******** Lucy Egeberg (1907-92) gift 1.  gang i 1928 med skipsreder [[Anton Fredrik Klaveness (1903-81)]] (se [[Klaveness (slekt)]]), som ikke er biografert i NBL (skilt i 1934 og gift om igjen i 1938 med Brita Zahle [1912-74], hvis søster Wanda Zahle [1902-95] ble gift i 1923 med høygradsfrimurer [1940 av IX. grad og frimurerisk embedsmann ifølge svensk «Matrikel»:1940 - se under «Litteratur» - sidene 21, 70 og 214] Stig Boson Tarras-Wahlberg [1896-1960]<ref>https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Stig_Tarras-Wahlberg</ref>, major ved generalstabskåren 1938, i tysk tjeneste 1939, överste 1943. Brita og Wanda var døtre av Herluf Zahle [1873-1941], Danmarks sendemann i Berlin, som allerede 4/4 1940 advarte om angrep på Danmark óg Norge. [Denne tidlige advarsel: se kommentar MED LENKE til sendemannens innberetninger til den danske utenriksminister, under «Litteratur» til artikkelen [[Scheel (utdypende artikkel)]], kommentaren til Hambro:1947.] Zahles far, høyesterettssakfører og høygradsfrimurer Frederik Olfert Friebo Zahle [1842-1930], hadde vært den Danske Store Landsloges storseglbevarer). Lucy Egeberg, på sin side, ble gift 2. gang i 1935 med en annen skipsreder, Leif (1910) ''Høegh'' (1896-1974) (oppr. Petersen, sønn av Nils Vogt P. og Elise Olsen) (~ 1° i 1924 med Fanny Bielke Lund [1903-31], hvis søster Ingeborg Bjelke Lund ble gift i 1922 med Georg Henrik Scheel [1894-]: se [[Scheel (utdypende artikkel)]]).  
 
******** Lucy Egeberg (1907-92) gift 1.  gang i 1928 med skipsreder [[Anton Fredrik Klaveness (1903-81)]] (se [[Klaveness (slekt)]]), som ikke er biografert i NBL (skilt i 1934 og gift om igjen i 1938 med Brita Zahle [1912-74], hvis søster Wanda Zahle [1902-95] ble gift i 1923 med høygradsfrimurer [1940 av IX. grad og frimurerisk embedsmann ifølge svensk «Matrikel»:1940 - se under «Litteratur» - sidene 21, 70 og 214] Stig Boson Tarras-Wahlberg [1896-1960]<ref>https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Stig_Tarras-Wahlberg</ref>, major ved generalstabskåren 1938, i tysk tjeneste 1939, överste 1943. Brita og Wanda var døtre av Herluf Zahle [1873-1941], Danmarks sendemann i Berlin, som allerede 4/4 1940 advarte om angrep på Danmark óg Norge. [Denne tidlige advarsel: se kommentar MED LENKE til sendemannens innberetninger til den danske utenriksminister, under «Litteratur» til artikkelen [[Scheel (utdypende artikkel)]], kommentaren til Hambro:1947.] Zahles far, høyesterettssakfører og høygradsfrimurer Frederik Olfert Friebo Zahle [1842-1930], hadde vært den Danske Store Landsloges storseglbevarer). Lucy Egeberg, på sin side, ble gift 2. gang i 1935 med en annen skipsreder, Leif (1910) ''Høegh'' (1896-1974) (oppr. Petersen, sønn av Nils Vogt P. og Elise Olsen) (~ 1° i 1924 med Fanny Bielke Lund [1903-31], hvis søster Ingeborg Bjelke Lund ble gift i 1922 med Georg Henrik Scheel [1894-]: se [[Scheel (utdypende artikkel)]]).  
******** Mathilde (Mimi) Egeberg (1905-99) gift 1. gang i 1928 med Per Mørch Hansson (1905-94), dir. Storebrand (~ i 1939 med Astri [[Aubert]], dtr. av Axel A., gen.dir. i Norsk Hydro, som døde i 1943, og Gudrun Holter og søster av Hedvig (Heddy) Aubert (1904-), som i 19XX ble skilt fra Charles Teilmann Hoff (1902-85)<ref>https://nbl.snl.no/Charles_Hoff</ref>, verdens beste stavspranghopper, som i 1940 ble eksp.sjef i det nazistiske Idrettsdep., og som i 1925 hadde blitt gift med Heddy Aubert. 2. gang - i 1939 - ble Mimi Egeberg gift med August Christian [[Mohr]] (1906 Paris-98)<ref>https://no.m.wikipedia.org/wiki/August_Christian_Mohr_(1906–1998)</ref>, som 1939-40 var sekr. i Utenriksdep. og privatsekr. for [[Halvdan Koht]]. (De må ha skilt seg under krigen, for i 1945 ble Mohr gift med Agnes Dale og Mimi Egeberg ble gift (3.  gang?) med Rolf Grieg Halvorsen (1900-1946) og i 1955 med legen Sigurd [[Eek]] (4. mars 1905-1999). [[Mohr]] var oppkalt etter sin farfar, [[August Christian Mohr]]<ref>https://no.m.wikipedia.org/wiki/August_Christian_Mohr</ref>, som døde i 1918 som stormester for de norske frimurere.)
+
******** Mathilde (Mimi) Egeberg (1905-99) gift 1. gang i 1928 med Per Mørch Hansson (1905-94), dir. Storebrand (~ i 1939 med Astri [[Aubert]], dtr. av Axel A., gen.dir. i Norsk Hydro, som døde i 1943, og Gudrun Holter og søster av Hedvig (Heddy) Aubert (1904-), som i 19XX ble skilt fra Charles Teilmann Hoff (1902-85)<ref>https://nbl.snl.no/Charles_Hoff</ref>, verdens beste stavspranghopper, som i 1940 ble eksp.sjef i det nazistiske Idrettsdep., og som i 1925 hadde blitt gift med Heddy Aubert. 2. gang - i 1939 - ble Mimi Egeberg gift med August Christian [[Mohr]] (1906 Paris-98)<ref>https://no.m.wikipedia.org/wiki/August_Christian_Mohr_(1906–1998)</ref>, som 1939-40 var sekr. i Utenriksdep. og privatsekr. for [[Halvdan Koht]]. (De må ha skilt seg under krigen, for i 1945 ble Mohr gift med Agnes Dale og Mimi Egeberg ble gift [3.  gang?] med Rolf Grieg Halvorsen [1900-1946] og i 1955 med legen Sigurd [[Eek]] [4. mars 1905-1999].) [[Mohr]] var oppkalt etter sin farfar, [[August Christian Mohr]]<ref>https://no.m.wikipedia.org/wiki/August_Christian_Mohr</ref>, som døde i 1918 som stormester for de norske frimurere.
 
******** Karen Egeberg (1911-) gift i 1935 på Bogstad med Nils Fredrik Nicolai [[Aall]] (1911-81), som overtok som éneeier firmaet Aall-Ulefoss Brug i 1923 (og Ulefoss bruk i 1933), styremedlem i Den norske Tremasseforening siden 1942, viseformann 1943-45 etc.  
 
******** Karen Egeberg (1911-) gift i 1935 på Bogstad med Nils Fredrik Nicolai [[Aall]] (1911-81), som overtok som éneeier firmaet Aall-Ulefoss Brug i 1923 (og Ulefoss bruk i 1933), styremedlem i Den norske Tremasseforening siden 1942, viseformann 1943-45 etc.  
 
******* [[Lilly Anette Egeberg (f. 1878)|Lilly Anette Egeberg]] (f. 1878). Gift med arkitekt Ole Andreas Sverre (1865-1952).  
 
******* [[Lilly Anette Egeberg (f. 1878)|Lilly Anette Egeberg]] (f. 1878). Gift med arkitekt Ole Andreas Sverre (1865-1952).  

Revisjonen fra 5. jan. 2019 kl. 23:04

Egeberg er ei norsk slekt med røtter i landsbyen Eegberg på Sjælland. Som stamfar regnes degn i Egeberg Hans Kobberø. Hans sønnesønns sønn Westye Egeberg (1770–1830) førte slekta til Norge i 1786.

Det finnes også andre som har Egeberg som slektsnavn, uten at de hører til denne slekta.

Kjente medlemmer av slekta

  • Hans Kobberø, degn i landsbyen Eegberg på Sjælland. Gift med Ester Westidatter, datter av W. Michelssøn.

Litteratur og kilder

  • Steffens, Haagen Krog: Norske Slægter : 1912. Utg. Gyldendal. [Kristiania]. 1911. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Thomle, arkivar E.A.: «Westye Egebergs Slægt • Genealogiske og personalhistoriske efterretninger» (1910).
  • „Matrikel över SVENSKA FRIMURAREORDEN för arbetsåret 1940-1941. Del I. Stora Lands Logen M. M.“ (Tryckt i juli 1940). Også ovennevnte Stig Boson Tarras-Wahlbergs far var høygradsfrimurer: S. 53: «Stora Landslogen (X gr.) ... Tarras-Wahlberg [1871 Uppsala-1941], Bo Arvid, Överste, Överadjutant hos H. M. Konungen, fd. Ordf[ørende]. M[ester]. för Logen S:t Nicolaus; 71; 99, 18 [født 1871; frimurer 1899, frim. av X. grad 1918].»
  • https://no.m.wikipedia.org/wiki/Carl_Hagbarth_Gulbranson
  • https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Stig_Tarras-Wahlberg
  • https://nbl.snl.no/Charles_Hoff
  • https://no.m.wikipedia.org/wiki/August_Christian_Mohr_(1906–1998)
  • https://no.m.wikipedia.org/wiki/August_Christian_Mohr