Oscar Fredrik Egeberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Oscar Fredrik Egeberg (født 23. mars 1883 i Kristiania, død 4. juni 1961 samme sted) var godseier.

Han var sønn av kammerherre Ferdinand Egeberg og Lucy f. Parr, vokste opp i Oscars gate 45, og overtok godset Skinnarbøl ved Kongsvinger etter at faren døde i 1921. Før den tid tok han examen artiumFrogner skole i 1902 og anneneksamen i 1903, men begynte ikke på universitetet. Han reiste til utlandet for å ta handelsutdannelse, og dreiv en forretning mellom 1909 og 1922. Han var i ei tid gift med en cubaner; i 1935 ble han forlovet og seinere gift med Olga Schneider. De fikk sønnene Oscar og Westye.

Under krigen var han med i Nasjonal Samling. Han skal blant annet ha fraternisert med tyskere og sådd «defaitisme og motløshet blant norske soldater». Han hadde lønnede styreverv i Småbruk- og Boligbanken, Hypotekbanken og Vinmonopolet. Under rettsoppgjøret satt han i varetekt i nesten to år før saken kom opp i Vinger og Odals herredsrett i august 1947. Egeberg fikk ikke bare tvangsarbeid i 10 år og rettighetstap, men også en ekstremt streng økonomisk straff: 100 000 kroner i bot, 19 800 kroner i inndragning og 500 kroner i saksomkostninger. Dessuten ble det påstått 300 000 kroner i erstatning, noe Eidsivating lagmannsrett dømte ham til. Til slutt satte Høyesterett straffen ned til 5 års tvangsarbeid, 50 000 kroner i bot og 250 000 kroner i erstatning.

Etter krigen så han tilbake på oppgjøret med bitterhet: «Livet har lært meg at seierherren alltid har rett. Selv kan jeg ikke gå på akkord. Jeg har fått 3 års fengsel og forbryterstempel på grunn av dette mitt livssyn». Egeberg dreiv tidvis også forretninger med andre tidligere NS-menn, som i 1953 da han ble styremedlem i Sambandstrykkeriet sammen med Hans S. Jacobsen (formann), Hans Grini og Harald Franklin Knudsen (vara).

Egeberg var også «sterkt interessert i idrett, særlig jakt, seilas og fiske». Han døde i 1961.

Kilder og litteratur

  • Studentene fra 1902 (1927), s. 84
  • Studentene fra 1902 (1952), s. 32-33
  • «Navn», Dagbladet 3. desember 1935 s. 3
  • «Oskar Egeberg dømt til 10 års fengsel», Aftenposten 13. august 1947 s. 1
  • «Godseier Oscar Egeberg fikk 10 år», NTB/Bergens Tidende 13. august 1947 s. 2
  • «Høyesterett reduserte erstatningsbeløpet», Hamar Arbeiderblad 11. april 1951 s. 3
  • Norsk Lysingsblad 16. desember 1954 s. 3
  • «Dødsfall», Aftenposten 6. juni 1961 s. 16
  • Dødsannonse, Aftenposten 6. juni 1961 s. 15