Eggedal (Buskerud)

Eggedal er et dalføre i Sigdal kommune i Buskerud. Den er en av Tverrdalene, sammen med Sigdal og Krødsherad, og ligger mellom Numedalsfjellene i vest og Norefjell i øst. I nord grenser dalen til Flå i Hallingdal og Krødsherad, og i sørvest til numedalskommunene Nore og Uvdal og Rollag. Eggedal sokn dekker det samme området. Elva Eggedøla, over Eggedal kirke kalt Haglebuelva, renner gjennom dalen og ut i Solevatn.

Eggedal kirke er fra 1878.
Foto: Stig Rune Pedersen (2021)

Dalføret og kirkesognet Eggedal, hvis nedre grense regnes ved Foss bru over elva, har 1100 innbyggere. Nederst i dalføret ligger Nedre Eggedal. Her er dalbunnen flat, med gårdene Enger og Tveiten som de største. Nedre Eggedal har et samvirkelag og et større felt med tettbebyggelse. I vest ruver Andersnatten. Lengre nord, på flate sletter ved utløpet av Solevatn, ligger industriområdet Solemoa. Solemoa huser noen av dalførets viktigste bedrifter, hvorav den største er Sigdal kjøkken.

Eggedølas utløp i Solevatnet er fredet som naturreservat, og nord for dette ligger Sole- og Kopsenggårdene samt bedriften Sole AS. Herfra går dalbunnen fra å være flat til å bære mer preg av skrinn jord og berggrunn. Elva slynger seg oppover og stiger med 100 meter på den sju kilometer lange strekningen mellom Solevatnet og gården Frøvoll. Nord for sentrum i bygda, i kirkebygda Eggedal, ligger gårdene spredt oppover dalsiden med Åselva rennende mellom.

Servicetjenester er konsentrert til Eggedal sentrum. Eggedal skole er en fådelt skole med omtrent 100 elever, mens Enger og Eggedal barnehager er to av Sigdals fem private barnehager. Av kommunale institusjoner har Eggedal legesenter, eldresenter og gjenvinningsstasjon. De største og viktigste bedriftene i dalføret er Sigdal kjøkken, Sole AS og Eggedal sag. Eggedal sentrum har dagligvare- og jernvareforretning, turistkontor og borgerstue. Fylkesvei 287, som går fra Åmot i Modum til Bromma i Nes, går gjennom Eggedal. Det går også bomvei fra Eggedal sentrum til Noresund.

Navnet kommer fra egg, som betyr «fjellkam» eller «jordrygg».

Kilder


Koordinater: 60.22914° N 9.3796° Ø