Elise Gulbrandsdatter Kallrustad

Elise Gulbrandsdatter Kallrustad (født 1825 i Vardal, død 10. mars 1860 i Østre Toten) var gardkone på Øver-Kallrustad, Nordlia i Østre Toten kommune.

Hun var datter av Gulbrand Fredriksen og Anne Olsdatter, som var husmannsfolk under Nedre Bjugstad i Vardal. Den 6. mars 1825 ble hun døpt i Hunn kirke. Det er uvisst hvor hun hadde oppveksten sin, men i 1841 finner vi henne som fadder for Hans Christian Steffensrud i Vestre Toten. Den 16 år gamle Elise bodde sjøl på garden Steffensrud på dette tidspunktet.

Den 16. mars 1846 gifta hun seg i Ås kirke med den ca. tre år eldre Martin Kristiansen Kallrustad. De fikk disse barna:

  • Hans Kristian (født 1846)
  • Marie (født 1848)
  • Karoline Amalie (født 1851)
  • Karl Gustav (født 1853)
  • Helene Marie (født 1856)
  • Ole (født 1857)

Eldstesønnen Hans Kristian ble født på Steffensrud, men de andre kom til verden på Kallrustad. Martin ser ut til å ha vært en slags adoptivsønn der, og våren 1857 fikk han skjøte på garden av Hans Olsen. Tre år seinere døde Elise, bare 35 år gammal.

Enkemannen Martin gikk konkurs rundt 1865. Seinere utvandra både han og flere av barna til Amerika.

Kilder og litteratur