Flyvebyen på Kjeller

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjeller flyplass med hangarer og Kjeller flyfabrikk - under krigen overtatt av Brinker Eisenwerk. Lenger bak Flyvebyen, Dompa-anlegget og Kjeller gård.

Flyvebyen var et begrep som ble brukt om området som dannet seg rundt Kjeller flyplass, som ble etablert som militær flyplass i 1912.

Flyplassen medførte jevn utbygging både innenfor og utenfor gjerdene. Offiserene ønsket å bo i gode boliger, og det dannet seg tidlig en tettbebyggelse for disse i dalen vest for Kjeller gård. På et postkort fra 1926 har området allerede fått betegnelsen Flyvebyen, et klart signal om at det her bodde folk med tilknytning til den militære flyaktiviteten. På området øst for Kjeller gård kom det opp boliger for flere sivile yrkesgrupper, og utbyggingen fulgte her et mer tilfeldig mønster.

Det fortelles at det lenge var stor avstand mellom beboerne i de to områdene, også bokstavelig talt. Folkene i Flyvebyen holdt seg mye for seg selv. For barnas del var det annerledes og kanskje enklere – de ble nok ristet sammen i skolen og andre aktiviteter.[1]

For tyskerne var det som ventelig Flyvebyens nokså standsmessige hus og nære beliggenhet til flyplassen som gjorde området interessant. Tyskerne tok flyplassen i bruk allerede fra 9. april 1940. De bofaste ble da nødt til å finne seg husvære andre steder i bygda.

Før og under andre verdenskrig

Etter krigen

Fotnoter

  1. Roald Hansen

Litteratur og kilder


Kjeller kart grunnlag 1878.jpg Inngår i prosjektet Kjellerhistorien, der det legges ut artikler og bilder i Kjellers historie fra starten i 1912 til i dag. Lokalhistoriewikiens brukere kan fritt redigere og utvide artiklene. Flere artikler finnes på prosjektets forside og i denne alfabetiske oversikten.