Fredrik Langes gate 15

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 4. mar. 2024 kl. 15:09 av Cnyborgbot (samtale | bidrag) (Robot: Endrer mal: Thumb høyre)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Her i krysset lå Fredrik Langes gate 15.
Foto: Einar Dahl (2017).
Gården i Giævers tid. Fr.Langes gt. 12 til venstre, Sjøgata til høyre.
Andreas Garbergs forretning ble drevet fra 1910 til 1924.
Etter Garberg overtok Arne M. Johansens "Utstyrsmagasinet"
Etter brannen i kvartalet nedenfor i 1948 ble Garberggården liggende som ei øy i gaten
Selv 10 år etter bybrannen var husene i enden av gaten, nr. 4 og 6, preget av den
Fr. Langes gate 15 få år før det ble revet, 1960.
Foto: H.A. Brandt

Fredrik Langes gate 15 i Tromsø lå til slutt som en øy i en travel sentrumsgate og måtte gi tapt på 1960-tallet.

Fredrik Langes gate 15 hadde opprinnelig matrikkelnr. 181 og ble utgangpunkt for kanskje den mest kompliserte eiendomsmassen i det gamle Tromsø. Nr. 181 ble etter hvert delt i 181a-g som tilsvarte de senere Fredrik Langes gate 17, 7, 9b, 11a, 11b, 9a og 11c. (Fr. Langes gt. 17 ble senere nr. 15). - I tillegg eide Clodius/Schumacher matr. nr. 211 som ble til Fredrik Langes gate 13 og 15, senere slått sammen til nr. 13.

Clodius og Scumacher

Opprinnelig fikk Peter Hansen Figenschou målebrev på grunnen, datert 29. juni 1799. Han benyttet seg kanskje ikke av det for Chr. Brun fikk målebrev på eiendommen, datert 26. sept. 1811, tinglyst 22. juni 1831.

I 1829 overtok D. Schumacher auksjonsskjøte på Chr. Bruns vånings- og pakkhus med grunn.

Heinrich D. Clodius (1804-1890) hadde i 1820 etablert sin «Kommisjonshandel, mest tobakk og kortevarer, agenturer», iflg. en annonse i 1869. I årene 1830-38 drev han handel i kompaniskap med Didrik Schumacher, i ”Schumacher & Clodius” i Fr. Langes gate 9. I 1838 ble Schumacher baker i nr. 7 og Clodius fikk bygd dette huset og fortsatte sin handel her. På slutten av 1850-tallet solgte han også bøker. Bokhandelen overdro han i 1864 til svigersønnen Wilhelm Holmboe, som inntil da hadde vært skipper. Han flytter bokhandelen til Sjøgata 16.

Skjøte fra H.D. Clodius til Giæver & Søn, 1872.

Giæver

Hans Martinus Giæver, født i Tromsø 1806, ble i 1833 opptatt i ”Giæver & Søn”. I 1869 reklamerer forretningen med ”Handel med manufaktur-, kolonial. & fabrikkvarer, husholdningsart., isenkram & kortevarer samt en god handel med tobakk”.  De var på denne tiden byens største spesialforretning i manufaktur- og kortevarer og hadde en tid egen ”syfabrikk” for dame- og gutteklær. Samme år døde Giæver.

Butikken blir overtatt av sønnen Hans Andreas Giæver, f. 1835. Det gikk sånn passe.

I 1875 bodde kjøpmann Hans A. Giæver her med kona Birgitte og fire sønner, samt fem ansatte.

Etter firmaets konkurs i 1881 fortsatte Giæver med en betydelig kommisjonsforretning innen manufaktur.

Auksjonsskjøte i Giæver & Søns bo til John, Hans, Birger og Halfdan Giæver, 1884.

I 1885: Kjøpmann Hans A. Giæver med kona Birgitte og tre sønner, Sigrid Wessel, tjenestepike Anna Jensen.

H. D. Clodius døde i 1890. Da overtok Hans A. Giæver gården og drev sin kommisjonsforretning her før han 7 år senere overlot firmaet til sønnen Halfdan.

Hans A. Giæver døde i 1908 og samme år tas boet under konkursbehandling. Halfdan Giæver flyttet til Trondheim. Det var slutten på Giæver-firmaene i Tromsø. - Denne eiendommen og Fr. Langes gate 11a selges til A. Garberg i 1909.

Garberggården

Garbergs firma kom fra Strandgata 45 og drev det stort i tekstil. Andreas Garberg døde i 1905, men enken Henriette drev videre med Oscar Stavseth som disponent.

Firmaet ”A. Garberg” ble frivillig avviklet i 1924. Huset var senere kjent som Garberggården i Tromsø.

Utstyrsmagasinet

Arne M. Johansen overtok gården i 1924 med «Utstyrsmagasinet», dame- og herrekonfeksjon.

I 1930 skjøtes gården fra A. Garberg til Roald Lund.

I 1932 tinglyses en bekjentgjørelse om akkordforhandlinger i kjøpmann Arne M. Johansens bo.

I gården var også kiosk og glassvaremagasin. Brødrene Skar hadde barberforretning her i 1932.

Tromsø bys matrikkel endrer navnet på eiendommen til Fredrik Langes gate 15 den 8. juni 1933.

Skjøte fra Roald Lund til fru Berna Johansen, 1935.

Sebergs kafé og pensjonat (Johan Sebergsen) 1940. Kr. L. Larsen, aviser, tobakk (1940/1946), skomakermester Johan Boassen, verksted (1940/1946).

Arne M. Johansen, manufaktur, dame- og herrekonfeksjon, Berta Johansen, arbeider Karl Johansen, skomaker Magnus Kaspersen, Nordnorsk Mekling og Befraktning A/S, omsetter sild, fisk, tran, befraktning, klarering (disp. O.M. Næssø), politifullmektig Ivar Lund Sellæg, E. B. Skar, herrefrisør, (1946).

Eid av Berna Johansen i 1946 og 57.

Skjøte fra Berna Johansen til ektefellen Arne M. Johansen i 1957.

”Chic” magasin, moteforr., (Kaare Sørmann), (1957)? Lå i nordenden, mot nr. 19. Ble drevet av Mathilde Sørensen (Sørmann) fram til huset ble revet. Spesialist på hatter. Kom fra Fr. Langes gate 20.

Da gården skulle rives av trafikale hensyn flyttet Johansen «Utstyrsmagasinet» over gaten, til Jebensgården, Fr. Langes gt. 12. Svaneapoteket, som lå i Dybwad-Holmboes gård i Sjøgata 8 flyttet da midlertidig inn mens den gården ble revet og ny satt opp. Så flyttet de tilbake.

Skjøte fra Arne M. Johansen til Tromsø kommune i 1960.

Lagersjef Sigurd Hagen, (1961).

Revet i 1964-65.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1865 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.