Gyldenløves bastion

Gyldenløves bastion er den nordligste av Fredrikstad festnings bastioner og er en halvbastion. Den ble oppført 16651666 og er oppkalt etter Ulrik Frederik Gyldenløve, stattholder i Norge i perioden 1664–1699 og kong Christian Vs halvbror. Nordre kurtine er den rette delen av vollen mellom denne bastionen og Prinsesse Charlottes bastion.

Artillerismien ligger inne i bastionen
Foto: Trond Svandal (2009).

Pågående arbeider på bastionen utover 1600-tallet, likevel var den i slett forfatning på begynnelsen av 1700-tallet. I årene 1725–1728 ble det utført omfattende utbedringer. I 1743–1748 ble nordre kontregarde oppført utenfor Gyldenløves bastion. Inne i bastionen ligger Artillerismien. Bygningen ble opprinnelig oppført i 1746 som vaktstue, Corps de Garde, men ble i 1807 ombygget til kanonsmie.


Fredrikstad festning
Fremskutte verk: Akerøy fort · Christianspor · Cicignon fort · Huth fort · Isegran fort · Kongsten fort
Porter: Færgeporten · Kommandantporten · Mellomporten · Nordre sortiport · Søndre sortiport · Voldporten · Østre sortiport
Festningsdeler: Prinsesse Charlottes · Prins Christians · Prins Fredriks · Prins Georgs · Gyldenløves · Nordre Bjørn · Søndre Bjørn

Koordinater: 59.20534° N 10.95571° Ø