Hønefoss stasjon

Hønefoss stasjon er en jernbanestasjon 1 km fra sentrum av Hønefoss i Ringerike kommune ved km. 90.00. Her møtes Randsfjordbanen sørfra, Hen-linjen nordfra og Bergensbanen vestfra og østfra og er slik et sentralt knutepunkt for togtrafikken på Østlandet.

Hønefoss stasjon på Randsfjordbanen. Det kom en ny stasjonsbygning da Bergensbanen åpnet i 1909. Bygningen revet i 1987.
Stasjonsbygningen fra 1909, ark. Paul Armin Due. Den gamle stasjonsbygningen i dragestil sto bak den lille gule bygningen.
Foto: Tom Bjørnstad (2007).

Stasjonen ligger på oversiden av Ådalselva, rett ovenfor Hønefossen og selve bysentrumet (ca. 500 meter unna). Stasjonen ligger 96,8 moh. og ble åpnet i 1868 da Randsfjordbanen ble forlenget fra Tyristrand til Randsfjord.

Nåværende stasjonsbygning ble tatt i bruk i 1909, i forbindelse med åpningen av Bergensbanen. Paul Armin Due var arkitekt for stasjonsbygningen, oppført i jugendstil i pusset tegl. I første etasje var det jernbanerestaurant, og i andre etasje var det bolig for stasjonsmesteren. Stasjonen er fortsatt betjent av togekspeditør. I 2019 fikk Randsfjordbanen elektrisk drift fram til Follum Fabrikker og tømmerterminal.


Koordinater: 60.16923° N 10.24915° Ø