Hans Georg Jacob Stang (1830–1907)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Xylografi av Stang, utført av Hans Christian Olsen, rundt 1884.
Foto: Oslo Museum

Jacob Stang (født 17. november 1830 i Nannestad, død 1. mars 1907 i Kristiansand) var jurist, embetsmann og politiker. Han var norsk statsminister i Stockholm 1888–1889 og stiftamtmann i Christiansand stiftamt 1889–1905.

Stang var prestesønn, og tok juridisk eksamen i 1852, arbeidet noen år som dommer i Christiania før han i 1859 etablerte praksis på Kongsvinger, hvorfra han også redigerte Hedemarkens amtstidende. Fra 1878 til 1884 var han byrettsdommer i Kristiania.

Han var en slektning av Johan Sverdrup, og ble trukket inn i politikken som medlem av Johan Sverdrups regjering i 1884. Han var minister fra 1884 til 1889: Han var statsråd i avdelingen i Stockholm 1884–85; innenriksminister 1885–1886; atter i Stockholm 1886–87; justisminister 1887-1888 og etterfulgte Ole Richter som statsminister i Stockholm 1888-1889. Han ble i 1889 etterfulgt av Gregers Gram.

Etter regjeringsskiftet i 1889 ble Stang amtmann i Lister og Mandals amt, inntil 1906. Han var stortingsrepresentant for Høire fra Flekkefjord 1892-94. Han var gift med kvinnesakskvinnen Anna Stang. Hans sønn Georg Stang var forsvarsminister 1900-1903.

Utmerkelser

Han ble i 1885 av Oscar II utnevnt til ridder av St. Olavs orden og ble 21. juli 1891 forfremmet til storkors «for fortjenstlig Embedsvirksomhed». Stang var 1888 til 1889 kansler for St. Olavs orden. Han var også innehaver av storkors av Dannebrogordenen og storkors av Nordstjerneordenen.

Litteratur