Johan Sverdrups regjering

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Johan Sverdrups regjering var den første parlamentarisk baserte, og den første regjeringen fra Venstre. Regjeringen ble utnevnt 26. juni 1884 og avløste det såkalte Aprilministeriet som var dannet 3. april 1884, etter at Christian Selmers ministerium var dømt ved riksretten 1884. Den nye regjeringen ble ledet av Christian Schweigaard, og var et siste forsøk på å unngå en regjering utgått fra Venstre. Dette var den siste embetsmannsregjeringen, og opptrådte famlende og rådvilt, og allerede 31. mai meddelte Schweigaard kong Oscar II at han ønsket å gå av. Da verken Ole Jacob Broch eller Ole Richter fikk dannet ny regjering, måtte kongen vende seg 23. juni til Johan Sverdrup, som hadde sin regjering klar 26. juni.

Sverdrups regjeringstid var ingen triumfmarsj. Sverdrup klarte ikke å holde Venstre samlet i Stortinget i viktige saker, og Venstre ble delt i to fronter som sto hardt mot hverandre. Saken med Alexander Kiellands dikterlønn ble en symbolsak hvor Sverdrup klarte å stoppe dette, med den konsekvens at hans tidligere venner og forbundsfeller tok avstand fra ham. Han mistet også ledelsen i partiet som gikk over til Johannes Steen og Viggo Ullmann.

Sverdrup, som hadde vist seg som en meget dyktig strateg i opposisjon manglet mer eller mindre denne evnen som statsminister. Han fikk om og om igjen oppleve at regjeringens reformforslag ble nedstemt eller totalt endret i Stortinget. Sverdrups fløy besto av det som etterhvert kom til å bli kalt Vestlands-venstre, avholdsfolk, målfolk og lavkirkelige. Mot seg hadde de den radikale fløyen i partiet, som nok var mindre, men mye sterkere. Sverdrups feil var at han ikke samlet rundt seg i regjeringen mennesker fra de ulike fløyene i partiet. Steen og Ullmann ble stengt ute, og de gjorde livet surt for Sverdrup både av personlige grunner og av saklige grunner. Oppstyret rundt statsminister (i Stockholm) Ole Richters selvmord 15. juni 1888 slo også tilbake på Sverdrup. Utbrytere fra Venstre dannet det nye partiet Moderate Venstre før stortingsvalget 1888. Dette partiet fikk 19,9 % av stemmene og 24 mandater, stemmemessige omtrent tilsvarende Venstres tilbakegang med 21,4 %. Venstre tapte tilsammen 47 mandater og sitt tidligere rene flertall på 84 av 114 stortingsplasser.

Radikale Venstre, under ledelse av Steen og Ullmann, hevdet at Sverdrup burde ta konsekvensene av sine nederlag og gå av. Sverdrup på sin side, sliten og gammel, hevdet, med en viss rett, at så lenge regjeringen fikk støtte fra Høire, behøvde den ikke å gå av. Høires støtte til regjeringen viste seg ved valget i 1888 å ha vært en god strategi, og Høire gikk fram med 19 mandater. Regjeringen hadde vist slitasje og Høire virket modent for regjeringskontorene. I 1889 ble Sverdrup kastet i en avstemning hvor både Høire og de radikale gjorde felles sak mot ham.

I statsråd 12. juli 1889 søkte Johan Sverdrups regjering avskjed, og denne ble innvilget av kong Oscar II i samme statsråd, med virkning fra 13. juli 1889. Samtidig ble Emil Stangs første regjering utnevnt, med virkning fra 13. juli 1889.

Statsrådene

Navn Ansvarsområde Tilhørighet Yrke Fra Til
Johan Sverdrup Statsminister Venstre Hypotekbankdirektør
Marinedepartementet Venstre 1. september 1885
Revisjonsdepartementet Venstre 16. juli 1884
Armédepartementet Venstre 30. april 1885 1. september 1885
Forsvarsdepartementet Venstre 1. september 1885
Ole Richter Statsminister i Stockholm Venstre Høyesterettsadvokat, generalkonsul 6. juni 1888
Jacob Stang Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre Byrettsassessor August 1885
Indredepartementet Venstre August 1885 August 1886
Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre August 1886 September 1887
Uten portefølje Venstre September 1887 November 1887
Justisdepartementet Venstre November 1887 6. juni 1888
Statsminister i Stockholm Venstre 6. juni 1888
Ludvig Daa Armédepartementet Venstre Sorenskriver 30. april 1885
Jakob Sverdrup Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre Sogneprest August 1885
Kirkedepartementet Venstre August 1885 1. november 1886
Revisjonsdepartementet Venstre Juli 1886 5. mars 1888
Kirkedepartementet Venstre 24. februar 1888
Aimar Sørenssen Justisdepartementet Venstre Sorenskriver September 1887
Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre September 1887 17. februar 1888
Arbeidsdepartementet Venstre 17. februar 1888 5. mars 1888
Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre 5. mars 1888 1. august 1888
Sofus Arctander Indredepartementet Venstre Lensmann August 1885
Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre August 1885 August 1886
Indredepartementet Venstre August 1886 17. februar 1888
Baard Haugland Finansdepartementet Venstre Handelsmann 1. april 1888
Venstre 1. juni 1888 August 1888
Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre August 1888
Birger Kildal Revisjonsdepartementet Venstre Grosserer August 1886
Postdeparementet Venstre 1. mai 1885 1. oktober 1885
Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre August 1886 September 1887
Justisdepartementet Venstre September 1887 November 1887
Arbeidsdepartementet Venstre September 1887 17. februar 1888
Hans Rasmus Astrup Arbeidsdepartementet Venstre Grosserer 1. september 1885 September 1887
Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre September 1887 17. februar 1888
Walter Scott Dahl Indredepartementet Venstre Sorenskriver 5. mars 1888 15. september 1888
Justisdepartementet Venstre 28. juni 1888 1. august 1888
Venstre 15. september 1888
Oscar Jacobsen Arbeidsdepartementet Venstre Driftsbestyrer 5. mars 1888
Indredepartementet Venstre 28. august 1888 15. september 1888
Lars Knutson Liestøl Revisjonsdepartementet Venstre Lensmann 5. mars 1888 23. februar 1889
Indredepartementet Venstre September 1888 29. desember 1888
Peter Olrog Schjøtt Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre Professor 13. mars 1888 August 1888
Indredepartementet Venstre August 1888 28. august 1888
Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre 28. august 1888 23. februar 1889
Revisjonsdepartementet Venstre 23. februar 1889
Finansdepartementet Venstre 1. mai 1889 6. juni 1889
Olaj Johan Olsen Finansdepartementet Venstre Embetsmann 1. april 1888 1. juni 1888
Venstre 13. juli 1888
Justisdepartementet Venstre 28. august 1888 15. september 1888
Permittert Venstre 1. mai 1889 8. juli 1889
Georg August Thilesen Indredepartementet Venstre Overrettssakfører 28. desember 1888
Edvard Liljedahl Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre Lærer og kirkesanger 6. mars 1889
Edvard Hagerup Bull Finansdepartementet Fagstatsråd Ekspedisjonssjef 6. juni 1889 28. juli 1889

Kilder