Emil Stangs første regjering

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Emil Stangs første regjering var en ren Høyreregjering leda av Emil Stang, som tiltrådte den 13. juli 1889. Den tok over etter Johan Sverdrups regjering, som hadde sittet siden 1884, og som var landets første parlamentariske regjering. Sverdrups regjering mistet imidlertid sitt flertall i Stortinget ved stortingsvalget 1888, men ble likevel sittende. Dette medførte stor misnøye og det ble reist mistillitsforslag mot regjeringen i juni 1889 av Emil Stang, men Sverdrups regjering søkte da avskjed før det ble tatt opp til votering og Emil Stangs første regjering ble utnevnt 13. juli 1889.

I saken om den svensk-norske unionsloven hadde regjeringen gått inn for et kompromiss der utenriksministerens statsborgerskap ikke skulle omtales. Men etter at Stortingets flertall krevde at loven måtte åpne for at den felles utenriksministeren kunne være norsk borger, stilte regjeringen kabinettspørsmål og måtte søkte avskjed i statsråd 6. mars 1891.

Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Oscar II i samme statsråd, med virkning fra samme dag. Samtidig ble Johannes Steens første regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Medlemmer av regjeringa

Departement/stilling Navn Fra Til
Statsminister Stang, Emil 1889-07-13 1891–03-06
Norsk statsminister i Stockholm Gram, Gregers Winther Wulfsberg 1889-07-13 1891–03-06
Justisdepartementet Roll, Ferdinand Nicolai 1889-07-13 1890-07
Justisdepartementet Arneberg, Ulrik Frederik Christian 1890-07 1891-03-06
Finansdepartementet Rygh, Evald 1889-07-13 1891-03-06
Indredepartementet Thorne, Johan 1889-07-13 1890-07
Indredepartementet Furu, Ole Andreas 1890-07 1891-03-06
Kirkedepartementet Bonnevie, Jacob Aall 1889-07-13 1891-03-06
Forsvarsdepartementet Hoff, Edvard Hans 1889-07-13 1891-03-06
Arbeidsdepartementet Birch-Reichenwald, Peter 1889-07-13 1891-03-06

Arneberg og Furu satt i statsrådsavdelinga i Stockholm fram til juli 1890, mens Thorne og Roll satt der fra 1891 til regjeringas avgang.

Litteratur