Johannes Steens første regjering

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Johannes Steens første regjering ble utnevnt i statsråd 6. mars 1891 av kong Oscar II, med virkning fra samme dag. Den erstattet Emil Stangs første regjering som hadde fått flertallet i Stortinget mot seg da det krevde at den svensk-norske unionsloven måtte åpne for at den felles utenriksministeren kunne være norsk borger.

Samme høst ble Stortingsvalget 1891 avholdt, og dette ga et rent Venstrefertall på Stortinget.

I statsråd 29. juni 1892 søkte regjeringen avskjed, etter at kong Oscar II hadde nektet å sanksjonere Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Etter enstemmig oppfordring fra Stortinget 26. juli 1892, trakk regjeringen sin avskjedssøknad tilbake i statsråd 27. juli 1892.

I statsråd 22. april 1893 søkte regjeringen avskjed igjen, etter at kong Oscar II fortsatt nektet å sanksjonere Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Oscar II i statsråd 2. mai 1893, med virkning fra kl. 15.00 samme dag. Samtidig ble Emil Stangs andre regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt, til tross for at Stortingsflertallet var fra Venstre.

Statsråder

Navn Ansvarsområde Tilhørighet Yrke Fra Til
Johannes Steen Statsminister Venstre Skolemann
Finansdepartementet Venstre
Otto Blehr Statsminister i Stockholm Venstre Advokat
Carl Christian Berner Statsrådsavdelingen Stockhom Venstre Jurist, industrimann 15. juli 1892
Kirke- og undervisningsdepartementet Venstre 15. juli 1892
Vilhelm Andreas Wexelsen Venstre Teolog 15. juli 1892
Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre 15. juli 1892
Hans Hein Theodor Nysom Arbeidsdepartementet Venstre Jernbanedirektør
Revisjonsdepartementet kst. Venstre 28. november 1891
Ole Anton Qvam Justisdepartementet Venstre Høyesterettsadvokat, eiendomsbesitter
Peter Theodor Holst Forsvarsdepartementet Venstre Offiser, gårdbruker
Thomas von Westen Engelhart Revisjonsdepartementet Venstre Jurist 28. november 1891 15. juli 1892
Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre 15. juli 1892
Jacob Otto Lange Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre Forstmann 15. juli 1892
Revisjonsdepartementet Venstre 15. juli 1892
Wollert Konow (H) Indredepartementet Venstre Godseier

Kilder