Hans Martin Oven

Hans Martin Oven (født 25. september 1877 på Åven i Råde, død 1. august 1953) var overlærer (rektor).

Gravminne, Haslum kirkegård.
Foto: 2016

Oven var sønn av Søren og Elen Oven, og født inn i en sel- og hvalfangerfamilie på østfoldkysten. Han gikk ut av Asker seminar i 1898, og var fra 1900 til 1905 lærer i hjemkommunen, deretter i Glemmen til 1912 og Fredrikstad fra 1913 til 1919. Oven var medlem av Glemmen kommunestyre i 1911–13 og skolestyret 1911–12.

Etter to nye lærerår i Råde kom han til bygda hvor han studerte, Bærum, i 1921. Oven ble da ansatt ved Skui skole og i 1925 ved Snarøya skole. Her bosatte han seg også. Fra 1940 til 1947 var han overlærer ved Evje skole. I Bærum kommune satt han i fattigstyret med mer.

Han var gift med Berte f. Helgerød (1876–1925) og fikk tre døtre og to sønner. Han er begravet med kona og noen av etterkommerne på Haslum kirkegård.

Kilder

Eksterne lenker