Hansjordnesgata 13 (Tromsø)

Allerede på 1950-tallet ble Hansjordnesbukta 13 revet og slått sammen med nr. 9.
Foto: Einar Dahl (2017).
Oversiktsbilde av Hansjordnesbukta fra 1936. Ytterst til høyre lå Tromsø bunkerdepot, så Harald Bergs saltlagre og så Holmboes gamle kullagre. Midt i rekken av brygger ligger et hus mot veien, det er nr. 13b.
Foto: Fjellanger/Widerøe, 1936.

Hansjordnesgata 13 i Tromsø var en del av Holmboes kullhandel, nå er eiendommen en del av Fiskernes Agnforsyning. - Gammelt matr.nr. 484.

Havnefogd Ludvigsen

Målebrev til Peder Monsen Skulgammen, datert 26. okt. 1848, tinglyst 25. feb. 1858.

Skjøte fra N.J. Nilsen til J.H. Ludvigsen i 1858.

Oppmålingsforretning avholdt 17. nov., tinglyst 19. nov. 1866, hvorved eiendommen ble delt i matr.nr. 484a og 484b.

Skjøte fra J.H. Ludvigsen til Ced. Ebeltoft, Paul Hanssen og H. Knudsen, i 1866. - De solgte matr.nr. 484a videre til Joh. Kulstad samme år.

13a – matr. 484a.

Iflg. Representantskabsbeslutning av 17. okt. 1871 ble den tilstøtende sjøgrunn lagt til dette matr.nr. ved at den selges til eierne av dette matr.nr.

Auksjonsskjøte fra Joh. Kulstads bo til Andr. Aagaard og Hillebert Pettersen i 1872.

Skjøte fra skifteforvaltningen i Hillebert Pettersens konkursbo og Andr. Aagaard hvoretter eiendommen tilhører Aagaard, M.W. Holmboe & Søn og W. Holmboe, i 1888.

Skjøte fra Aagaard, M.W. Holmboe & Søn og W. Holmboes samtlige arvinger, til W. Holmboe & Cos Kullhandel, i 1911.

Eid av W. Holmboes kulhandel i 1918.

13b - matr. 484b

Skjøte fra Ced. Ebeltoft, Paul Hansen og bødker H. Knudsen til A. Evjen på denne eiendommen og matr. 482a (Hansjordnesgata 26), datert 28. okt., tinglyst 2. nov. 1896.

Skjøte fra A. Evjen til W. Holmboes kulhandel i 1898.

Skjøte fra de angivelige tidligere interessenter i det opphørte firma W. Holmboes kulhandel; Andr. Aagaard, M.W. Holmboe & Søn samt W. Holmboes arvinger, til W. Holmboe & Cos kulhandel, i 1911.

Fra 1955 ble begge eiendommene en del av Hansjordnesgata 9.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.