Hansjordnesgata 9 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fiskernes agnforsyning har holdt til her siden 1960-tallet. Dagens Hansjordnesgata 9 omfatter de tidligere nr. 9-17.
Foto: Einar Dahl, 2017
Hansjordnesgata 9 sett fra nord.
Foto: Einar Dahl, 2017
Oversiktsbilde av Hansjordnesbukta fra 1936. Ytterst til høyre lå Tromsø bunkerdepot, så Harald Bergs saltlagre og så Holmboes gamle kullagre. Nr. 9 var de to bryggene helt til venstre i rekken.
Foto: Fjellanger/Widerøe, 1936.
Hansjordnesgata 9 er brygga til venstre. På den andre siden av gata lå Hansjordnesgata 18 og 20.
Foto: Odd-Einar Kjersem, 1977
I 1969 hadde Fiskernes agnforsyning startet utbyggingen, men fremdeles lå det rester av de gamle lagrene mot Hansjordnesgata.
Foto: Fjellanger/Widerøe, 1969

Hansjordnesgata 9 i Tromsø var lenge en del av kullhandelen i Bukta. - Gammelt matr.nr. 399. (Naust). – Den tilhørende sjøgrunn var tillagt dette matr.nr. - Eiendommen omfatter fra 1955 av hele området som tidligere var delt i Hansjordnesgata 9, 11, 13, 13b, 15 og 17. Dette var brygger som tilhørte Holmboes kullhandel før de til slutt ble erstattet av S/L Fiskernes Agnforsyning i 1966.


Mange eiere

Målebrev til konsul Th.B. Holst, tinglyst 25. nov. 1850.

Skjøte fra Holst til prokurator Drejer i 1850.

Skjøte fra fogd Drejer til Joh. Kulstad i 1859.

Auksjonsskjøte til Joak. Giæver i 1870.

Skjøte fra Joak. Giæver til M.W. Holmboe & Søn, W. Holmboe og H.D. Clodius på ¾ av eiendommen, med ¼- til hver, i 1876.

Skjøte fra J. Giævers administrasjonsbo og H.D. Clodius til Andr. Aagaard, M.W. Holmboe & Søn og W. Holmboe, på 2/4, i 1888.

Holmboes kullhandel

Skjøte fra Andr. Aagaard, M.W. Holmboe & Søn og W. Holmboes samtlige arvinger, til W. Holmboe & Cos Kullhandel, på denne med flere eiendommer, i 1911.

Eid av W. Holmboes kullhandel i 1918/32 og 1946.

Målebrev- og kartforretning avholdt 1., 2. og 8. april 1954 hvorved denne eiendommen og nr. 11, 13, 13b, 15 og 17 ble slått sammen til en eiendom med adresse Hansjordnesgata 9, i 1955.

Arbeider Arne Holdal, (1957). John Næss, elektrisk verksted, I nr. 9a, (1957).

Skifteskjøte fra Marie Holmboe til barna; Margaret Falck og Gudleif, Edith og Dagny Holmboe, i 1960.

Skjøte fra de samme til Samvirkeselskapet Nordkronen, Stavanger, i 1960.

Skjøte fra Nordkronen til Norges Kooperative Landsforening i 1966.

Fiskernes Agnforsyning

Skjøte fra NKL til S/L Fiskernes Agnforsyning, Tromsø, i 1966.

Norske Fina A/S, (1972), Fiskernes agnforsyning A/L, (dir. Johan Hagerup jr.), (1972/99).

Arkitektur og design

Egill Hallset og Terje Jacobsen, arkitekter, (1972).

Norrønabygg A/S, entreprenørforretning, (Brenn, Workinn), Idar Brenn, ing.kontor, (1972).

Kurt Ellingsen, diesel-elektrisk verksted, (1977), Fiskernes redskapsfabrikk, not og trålavdeling, (1977/82), Hallsets arkitektkontor, (Eigill Hallset), (1977/93), arkitekt Terje Jakobsen, (1977/93), OK elektro-diesel, (Kurt Ellingsen), (1977). - Anne-Marie og Roald Ravik (1977) i nr. 9B.

Arkitektkontoret Sudmann, (1982).

Arkitektplan A/S, (1986/93), Froskemannstjeneste, (1986), Lundblads trykkeri, (1986).

Lundblad Grafisk A/S, (1990/93), Norsk Fina A/S, lager, bunkers, (1990).

Håvard Fredriksen Grafisk Design, (1993), Mac og Meget, (1993), Statoil, kaikontor, (1993).

Arkitektene Eigill Hallset og Kolbrún Ragnarsdóttir, (1996/99), B&K Interiør, (1996), Kaisa Parvia Hallset, (1996/99).

CTG AS (Hans Martin Iversen), (1999), journalist Liisa Kivulehto, (1999), Ruijan Kaiku, kvensk-finsk avis, (1999), interiørarkitekt Torunn Tøllefsen, (1999).

Nr. 9a

Målebrev- og kartforretning hvorved denne eiendommen ble utskilt fra de grunner som ved Kgl. Forordning av 20. juni 1794 ble overdratt Tromsø by i h.h.t. oppmålingsforretning avholdt 15. sept. 1788, i 1958.

Grunnbokhjemmel til Tromsø kommune i 1958.

Makeskifteskjøte til Marie Holmboe på eiendommen, i 1958.

Hjemmelen gikk i 1968 over til Marie Holmboes arvinger; Margaret Falck og Gudleif, Edith og Dagny Holmboe.

Skjøte fra de samme til S/L Fiskernes Agnforsyning, i 1968.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.