Hof Historielag

Hof Historielag er et historielag i gamle Hof kommune i Vestfold. Det ble stiftet i 1979 og er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie. Hof-minne er lagets årbok og utkom først i årene 1982-1985, årboksarbeidet ble gjenopptatt i 2000. Hof Historielag har pr. i dag (2019) omtrent 235 medlemmer.

Historielagets logo.

Historielaget er engasjert på mange ulike områder, særlig arbeidet med Eidsfos hovedgård og Eidsfoss Industrihistoriske samlinger er viktig for laget. I 2010 tok historielaget sammen med Hof kommune initiativ til å sette i gang med registrering av nyere kulturminner i kommunen.

Formål og aktiviteter

Laget «har som oppgave å vekke og styrke den historiske sans i bygda og ta vare på den kulturarv som tidligere slekter har etterlatt seg. Laget vil verne om de historiske minnesmerker så disse ikke blir ødelagt eller forfaller. Dette gjelder særlig bygninger som representerer god gammel byggeskikk, gamle bruksgjenstander, gammelt kirkeinventar, bygdebøker og fortidsminner av enhver art. Laget vil søke å samle og registrere stoff som har verdi for Hofs kulturhistorie».

Arbeid med lagets årsskrift, Hof-minne er en hovedaktivitet. Ellers arrangeres hvert år flere turer: Bli kjent i bygda di-turer, dagsturer og lengre turer. Laget samarbeider her også med andre organisasjoner. Årlig har laget flere medlemsmøter med foredrag og underholdning i tillegg til årsmøtet. Hof Historielag har hatt flere arrangement i forbindelse med Kulturminnedagene.

Laget har arbeidet med bevaring av gamle bygninger. Et pågående prosjekt er gjenreisning av en gammel lemmelåve. Hof Historielag har også ryddet og skiltet gamle ferdselsveier, blant annet Malmveien mellom Konnerud og Eidsfoss (i samarbeid med Skoger og Konnerud historielag). Det har også jobbet for freding av ei gammel eik ved Hof kirke.

Ledere

  • Jacob Westbye
  • Andreas Nøkleby
  • Johan Sundby
  • Olav Sandlund
  • Arne Lofsberg
  • Sidsel Vagnild
  • Aud-Marit Lillehof

Æresmedlemmer

Laget har to æresmedlemmer:

  • Arne Lofsberg, tidligere leder som har nedlagt et omfattende arbeid med innsamling av gamle bilder.
  • Sidsel Vagnild, allsidighet og markant medlem siden oppstarten.

Publikasjoner

Kilder og litteratur

  • Opplysninger fra historielaget (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse 2019).

Eksterne lenker