Johan Eberhard Speckhan

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 18. jul. 2022 kl. 12:58 av Olve Utne (samtale | bidrag) ({{bm}})
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Johan Eberhard Speckhan (fødselsår ukjent, død 1. juni 1675), oberstløytnant, kommandant i Marstrand i to perioder og Fredrikstad festnings første utnevnte kommandant (1662-1670). Han var av tysk avstamning, og kom til Danmark gjennom sin tjeneste hos hertug Fredrik, den senere kong Fredrik III.

Speckhan var kommanderende artillerioffiser og stykkhauptmann i hertugdømmene i 1642, og ble kommandant i Marstrand fra 1644 der han forsvarte festningen mot svenskenes angrep. I 1653 ble han artillerikaptein i København og sjef for artilleriet på Kronborg. Han ble kommanderende artillerioffiser i Norge i 1654, og deretter igjen kommandant på Marstrand. I 1657 ble han oberstløytnant, og han kommanderte artilleriet på Kristianshavn under angrepet på København i 1659.

Speckhan var gift med Anna Jeckels fra Rostock, og de fikk blant annet sønnen Frantz Eberhardt, født 1628, som ble adlet 1670 og blant annet ble kommandant på Akershus festning.

Tiden som kommandant på Fredrikstad festning

Speckhan var altså den første som ble utnevnt til kommandant i Fredrikstad, fra 6. januar 1662. Ved sin ankomst påpekte han festningens slette tilstand, og kjempet tappert for å bedre tilstanden. I en memorial datert 17. februar 1663 beskriver han på ny at befestningen er svært dårlig, og byen ligger nærmest åpen. Denne memorial blir så besvart med approbasjonen av Coucherons forslag den 27. mars 1663. Det var således Speckhan som var kommandant i de årene da mesteparten av utgravningene av vollgravene ble gjennomført, selv om selve byggearbeidet ble ledet av andre.

I 1664 sendte Speckhan et krav overfor byens myndigheter til stattholderen: øl og brød til mannskapene, artilleribetjenter og konstabler innlosjert hos borgerne, fri jord til begravelser på kirkegården for militære, ingen sivile aktiviteter på Isegran og at alle borgere skulle stensette gaten foran sine hus. Han var flere ganger i klammeri med byens sivile øvrighet. Speckhan var i 1668 fraværende for å gjennomgå en kur, og han tok avskjed som kommandant 27. april 1670. Da han reiste fikk han salutt fra søndre blokkhus.

Generalene Fircks og Skade var svært engasjert i festningsutbyggingen og virksomheten i Fredrikstad, og Speckhan måtte derfor spille en mer beskjeden rolle. Han hadde en stor del av sin lønn til gode helt fra 1660, men fikk den til slutt fikk utbetalt i 1670. Han døde 1. juni 1675.

Litteratur

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814, Oslo 1948.
  • Widerberg, C. S: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.
  • Dansk biografisk leksikon


Forgjenger:
 Christian Jensen Lemvig 
Kommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Johan von Fircks