Just Broch

Just Johan Bing Broch (født 13. november 1854 i Kristiania, død 1947) var ingeniør og venstrepolitiker.

Just Broch en gang tidlig på 1920-tallet.
Foto: Ukjent. Eier: Norsk Jernbanemuseum.

Broch var fra 1894 til 1913 seksjonsingeniør ved statsbanene på Hamar. Han satt som stortingsmann i perioden 1898-1903 for valgkretsen Lillehammer, Hamar og Gjøvik. I 1911-1912 var han dessuten ordfører i Hamar.

Broch skrev også mye i dagspressen, og forfattet flere skuespill. Han skrev dessuten en rekke bind om norsk jernbanehistorie.

Han var gift med Dikka Broch fra Fredrikshald, og de fikk iallfall tre barn: Lars Broch (født 1885), Leif Broch (født 1888) og Just Broch (født 1895).

Just Brochs gate er navngitt etter Broch.

Kilder

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!