Karen Elieson (1723–1806)

Karen Elieson, fra 1744 Karen Ancher (født 11. april 1723 i Christiania, død 9. desember 1806 samme sted) tilhørte byaristokratiet i Christiania fra slekten Elieson, og ble gift med Christian Ancher (1711–1765).

Portrett av Karen Ancher
Foto: Oslo Museum
Ektefellen Christian Ancher
Foto: Ludvig Ludvigsen Daae: Det gamle Christiania, s. 254, Christiania, Cappelen, 1891.

Familie

Hun var datter av trelasthandler og kjøpmann Iver Elieson (1683–1753) og Karen Mortensdatter Leuch. Hun var søster av Morten Leuch Elieson (1724–1763), assessor ved Overhoffretten og Peder Elieson, som eide Hafslund hovedgård.

Hun giftet seg 17. juni 1744 i Christiania med kjøpmann og trelasthandler Christian Ancher (1711–1765). Også hennes formue og familieforbindelser var viktig for at Christian Ancher kunne opparbeide seg til å bli en av byens største handelsmenn.

Ekteparet fikk fire barn, blant disse senere kammerherre og eier av Frogner hovedgård, Bernt Anker (1746–1805), gift med Mathia Collett (1737–1801); statsminister Peder Anker (1749–1824), eier av Bogstad gård og Bærums verk, og grosserer Jess Anker (1753–1798).

Eiendommer

Ekteparet Ancher er blant annet kjent for å ha bygget Paléet i Christiania og den senere anlagte Paléhagen synes alt i hans levetid å ha vært åpen for allmennheten, og sammen med hovedbygningen bidrog den til en vesentlig forskjønnelse av byen.

Paléet ble sentralt i byens sosiale liv for de finere kretsene og et samlingssted for byens økonnomiske elite. Bygningen hadde en enkel fasade og i kun et etasje, men interiørmessig var den påkostet med flotte møbler, tapeter og malerier, og satte slik normen for den tids kondisjonerte selskapsliv i Christiania. Karen Ancher satt med disse eiendommene etter ektemannens død. I 1770-årene fikk hun oppført en tepaviljong på Vækerø, som fortsatt står.

Ekteparet Ancher eide også fra slutten av 1700-tallet også Ankerløkken, som også navnsatte Ankerløkken kirkegård, Ankertorget og Ankerbrua.

Kilder