Kjeldearkiv:Brev fra Alfred Dollis til Johan Castberg 9/9 1907

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 15. nov. 2022 kl. 08:55 av Kallrustad (samtale | bidrag) (kategorirydding)
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Brev fra Alfred Dollis til Johan Castberg 9/9 1907.
Alfred Dollis (1869-1940) var folkeskolelærer på Gjøvik og med i den venstreradikale kretsen rundt Johan Castberg. I 1907 ba han om Castbergs hjelp i forbindelse med at svigermora hadde blitt enke. Castberg hadde bodd på Gjøvik i 20 år, men rundt 1906 flytta han til Kapp for å bli sorenskriver. Brevet til skriveren er merka «Privat», men er gjengitt på wikien med tillatelse fra Dollis barnebarn, Hans Dollis. Originalen er bevart ved Opplandsarkivets avdeling på Mjøsmuseet (TM/0152).


Det originale brevet, som tilhører den store brevsamlinga etter Castberg.
Privat
Hr. sorenskriver J. Castberg. Kap.
Deres ærede skrivelse af 6te ds. modtaget med indlagte fornyel-
sesblanket til L.A. Hoels V.O.
Jeg leverede straks L. A. Hoels enke papiret og underrettede hende
om hvad De skriver.- Der er nu to endossenter som
begge vil staa sidst, skjønt én staar for alle og alle for
én om det laanet.
Det forundrer mig meget,- skjønt jeg kun har en sekretærs
stilling til sagen, at enken ved saadanne vægringer
foran hver fornyelse skal paadrages ikke saa lidet
unødige ekstraudgifter, og at den hele fremgangsmaade
er besynderlig af saa pas fremstaaende mænd mod to
ensligstillede kvinder naar de samme, saavidt vides, intet
havde at besvære sig over i den tid manden levede,
og ikke engang renter blev betalt.
Men jeg har jo desværre saa altfor liden greie paa disse
ting, og formoder hva jeg ogsaa har sagt enken, at den hele
manøver kun er det første paatagelige bevis for, at medlemmene
af «den gamle garde» vil vise sin hedengangne vens efterladte
et varmt bevis paa sin hjælpsomhed, virkningsfuldere ialfald
end den hjælpesmand [?] hun hidtil har havt, og i det haab
tegner jeg med høiagtelse.
Netheim, Gjøvik 9-9-07.
Alfred Dollis


Castberg.jpg Johan Castbergs brevsamling består av brev sendt til arbeiderdemokraten og stortingsrepresentanten Johan Castberg fra politiske medstandere og andre i årene 1906-1907. De totalt 84 originalbreva oppbevares ved Opplandsarkivets avdeling på Mjøsmuseet. (TM/0152).

Gå til innledninga til Castbergs brevsamling for en liste over de av breva som finnes her på lokalhistoriewiki.