Kobberstad (Østre Toten gnr. 171/1)

Kobberstad er en gard i Østre Toten kommune, ca. 1,5 kilometer nordøst for kommunesenteret Lena. Eiendommen består av ca. 550 mål dyrka jord, 650 mål skau og 45 mål annet areal. Hovedbygningen ble satt opp rundt 1924, og låven ble bygd i 1995. Begge er erstatninger for hus som har brent ned. På Kobberstad var det mjølkeku til 1986. På garden er det nå blant annet planteskole, korn- og broilerproduksjon.

Kobberstad
No-nb digibok 2011062806057 0020 1.jpg
Den gamle hovedbygningen på Kobberstad (ca. 1900)
Alt. navn: Koverstad, Kaaverstad, Kaabberstad, Kobberstadt, Koberstad
Først nevnt: 1376
Sokn: Hoff
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 171
Bnr: 1
Adresse: Totenvegen

Det opprinnelige gardsnavnet er Koverstad, /kåv`ersta/, og dette ble brukt i dagligtalen på Toten til langt ut på 1900-tallet. Ifølge Norske Gaardnavne er dette en sammensetning av mannsnavnet Kofri og -staðir. Men alt på 1500-tallet finner vi skrivemåter med b (Kobberstadt, Koberstad) i kildene, og dette har etter hvert influert på uttalen også, som nå er /kåb`ersta/. I 2006 vedtok Statens kartverk Kobberstad som offisiell skrivemåte.

Storgard

 
Kobberstad i 2020, sett fra sør.

Kobberstad har i flere hundre år vært en av de virkelig storgardene på Toten. Eiendommen ligger også i den mest sentrale delen av bygda, like ved Hoff kirke. I 1740 ble garden kjøpt av Lars Torkildsen Stabu, som samme år ble lensmann på Toten. Garden var sammenhengende i slekta til 1925, og under Lars Torkildsens etterkommere krevde drifta mye arbeidskraft. Behovet for arbeidshjelp ble dekka av tjenere og husmenn. I 1875 var det fire mannlige tjenere og to tjenestejenter på garden, i tillegg til arbeidsfolka på de sju husmanns- og innerstplassene.

Konkurs og bureising

 
Interiørbilde fra Kobberstad i 1950.

Rundt 1920 brant den store hovedbygningen på Kobberstad, og et par år seinere ble det satt opp en ny bygning på garden. Det er usikkert hvilken betydning dette hadde for økonomien, men det er et faktum at Kobberstad gikk konkurs i 1925. I kjølvannet av konkursen ble mye av skogen på Kobberstadhøgda (Kapphøgda) lagt ut til bureisingsfelt, mens landbruksskolen Valle kjøpte et areal som skulle dyrkes opp. Også noen av nabogardene kjøpte inntil jord fra Kobberstad.

Sønnen på garden, 17 år gamle Nils Kobberstad, fikk kjøpt tilbake det noe reduserte hovedbølet i 1934.

Husmannsplasser

 
Kobberstadsætra, ved Høversjøen på Totenåsen.
  • Andreasstuggua
  • Evenstuggua, fradelt som sjølstendig bruk (bnr. 26) i 1949.
  • Kobberstadskauen (nedre, Nerskauen)
  • Kobberstadskauen (øvre, Øverskauen)
  • Kobberstadskauen (østre)
  • Skjellerud
  • Tønsberg

Kilder