Kornhaug (Follebu)

Kornhaug er en eiendom og bygning i Follebu i Gausdal kommune, oppført i 1892, arkitekt Holm Hansen Munthe (1848-1898).

Bjørnstjerne Bjørnson med familie på besøk 3. juli 1896. Frits Hansen med hatt og skjegg bak til høyre.
Foto: Eiliv Fougner

Kornhaug var opprinnelig en husmannsplass under storgården Heggen.

Bygningen ble oppført som privatbolig for lærer på Vonheim folkehøgskole, Frits Hansen og hans hustru Ingeborg Marie (1852-1894) som var datter av Thomas Heftye og hennes arv etter faren finansierte byggingen. Hjemmet ble tidlig et kulturelt samlingssted for Gausdal, og i dette miljøet var også Bjørnstjerne Bjørnson som bodde på Aulestad som ligger i nærheten.

Den er en av Norges største og best bevarte og fremste eksemplene boliger i den nasjonalromatiske dragestilen på siste del av 1800-tallet. Bygningen har mange av denne stilens sentrale elementer, som laftede tømmervegger, store takutstikk, bratte tak, takryttere og dragehoder, samt norrøne motiver.

Den ble omgjort til tuberkulosesanatorium i 1896, dette var ett av fire «lukkede» privatsanatorier som fantes i Norge rundt århundreskiftet og hadde et nivå på behandlingen på høyde med de nyeste metodene i utlandet. Av kjente kurgjester var blant andre Edvard Munch som var innlagt vinteren 1899/1900 med lungetuberkulose.

Sanatorievirksomheten varte fram til slutten av 1970-åra. Bygningen skulle da rives for å oppføre et aldershjem på stedet, men lokal mobilisering førte til at Riksantikvaren fredet eiendommen.

Den ble en periode benyttet som gjestegård, men er idag bolig igjen.

Bygningen, hagen, deler av tunet og området rundt ble vernet 11. juni 2014 etter Kulturminnelovens §15 (vern av bygninger og anlegg fra nyere tid).

Kilder


Koordinater: 61.21588° N 10.28824° Ø