Thomas Johannessen Heftye

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Thomas Johannessen Heftye fotografert ca. 1885
Foto: Szacinski.

Thomas Johannessen Heftye (født 29. oktober 1822 i Christiania, død 4. oktober 1886), gjerne kalt bare Thomas Heftye, var forretningsmann, leder av bankierfirmaet Tho. Joh. Heftye & Søn, som bestefaren grunnla i 1818. Han var også lokalpolitiker og friluftslivsentusiast, initiativtaker til etableringen av Den Norske Turistforening.

Familie

Heftye var sønn av kjøpmann og konsul Johannes Thomassen Heftye (1792–1856) og Anna Christine (“Tina”) Haslef (1798–1862), og ble gift i 1846 med Marie Jacobine Meyer (1826-95). Thomas Heftye var far til offiser, telegrafdirektør, IOC-medlem og forsvarsminister i Otto Blehrs første regjering, Thomas Thomassen Heftye (1860–1921) og svoger av Thorvald Meyer. Datteren Ingeborg Marie (1852-1894) var mor til høyesterettsdommer Sigurd Fougner (1879-1959). Heftye ble gjerne benevnt som konsul (han var konsul for Sveits i Norge, familien på farssiden stammet fra Sveits).

Liv og virke

Hefte var utdannet ved Christiania katedralskole og Handelsschule i Leipzig. Etter lengre opphold i Frankrike og Storbritannia trådte han i 1848 inn i familiefirmaet, bankierhuset Tho. Joh. Heftye & Søn.

Heftye var medlem av Kristiania formannskap 1855–56 og av Aker herredsstyre 1869–77. 1879-1886 var han igjen medlem av formannskapet i Kristiania. Årsaken til siste skifte mellom Kristiania og Aker skyldes kommuneutvidelsen i 1878, der Heftyes bolig gikk fra Aker til Kristiania. Heftye var stortingssuppleant (vararepresentant) 1880–82. Han satt også i en rekke offentlige komiteer og utvalg, og var medlem av Christiania Theaters direksjon, Fortidsminneforeningen og Christiania Kunstforening.

Til tross for sin suksess som forretningsmann og aktive deltakelse i datidens samfunnsliv, er Heftye likevel kanskje mest kjent som forkjemper for friluftslivet. Han tok initiativ til stiftelsen av Den Norske Turistforening i 1868, og var formann der til sin død. Heftye åpnet sine eiendommer Frognerseterskogen ved Nordmarka og Sarabråten ved Østmarka for publikum, i likhet med Eidsbugarden ved Bygdin.

Hovedhuset på Punschebollen fra 1856.
Foto: Oslo Museum (1910).
Praktvillaen Frognæs i Drammensveien 79 ble oppført for Heftye i 1858–1859, ark. Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno

Allerede i 1838 kjøpte Heftye en løkkeparsell ved Frognerveien som fikk navnet Punschebollen fra den løkka parsellen var skilt ut fra. I 1856 fikk han oppført en sommervilla i sveitserstil på tomta som fikk adresse nr. 30. Arkiteker for denne var Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno. Denne bygningen ble i 1916 flyttet til Furulundsveien 7. Bare to år senere, i 1858-1859 fikk han oppført villaen Frognæs på adressen Drammensveien 79, opprinnelig en byløkke utskilt fra Frogner hovedgård. Arkitekter for bygningen i tudorstil var også Schirmer og von Hanno. Siden 1905 har bygningen vært diplomatisk representasjonsbolig for Storbritannia.

Ettermæle

Minnebauta over Thomas Heftye nedenfor Midtstuen i Oslo, reist 1887
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Thomas Johannessen Heftye døde 4. oktober 1886. Dødsfallet fikk fyldig omtale i Aftenposten dagen etter (utdrag):

I Konsul Thomas Johannessen Heftye har Kristiania tabt en af sine dygtigste, mest alsidige og virksomste Forretningsmænd, hvis Plads det paa mange Punkter vil blive vanskeligt, om ikke umuligt, at adfylde. ... Som leder af sit Firma har Heftye indtaget en anset og indflydelsesrig Stilling i vor By og i vort Land. ... Frognersæteren er vel kjendt for mange og har et stort Navn udover Norge, ja, det kan vel tilføies, udover Verden. Thi Heftye har altid ladet denne Plet staa aaben for Publikum, som ogsaa i stor Udstrekning har benytte sig heraf. ... I sit gjæstfrie Hus, hvad enten han boede paa Frognæs eller paa sine andre Eiendomme, samlede han altid mange om sig, og alle mere bekjente Udlændinger, som besøgte vor By, blev her modtagne. ... Fuld af Ideer, som han altid var, kunde det nok innimellom hænde, at han slap den ene og greb den anden, før den var fuldt udviklet. Men dette var kun de sjeldnere Tilfælde.

Heftye testamenterte sin eiendom på Tryvannshøgda med en tidligere utgave av Tryvannstårnet til Kristiania kommune. I 1889 kjøpte Kristiania kommune Frognerseterskogen og andre eiendommer av hans enke. På Frognerseteren ble det i 1989 satt opp en minnestein til minne om dette oppkjøpet, som markerte starten på Kristianias rolle som stor skogeier og sagbrukseier ved at kommunen samtidig også overtok Frognerseteren Brug som Heftye hadde etablert ved Svendstuen rundt 1867. Eiendommene Sarabråten og Eidsbugarden ble overtatt av sønnen, telegrafdirektør Thomas Thomassen Heftye. Sarabråten ble overtatt av Aker kommune i 1911.

I 1887, året etter hans død, ble det reist en bauta over Heftye nedenfor Midtstuen i Oslo, der Frognerseterveien møter Ankerveien (tekst: «Christiania-ungdom satte denne bautasten»). I nærheten ender også turveien og lysløypa Heftyebakken.

Thomas Heftyes gate og Thomas Heftyes plass på Frogner i Oslo er også oppkalt etter ham.

Thomas Johannessen Heftye er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen «consul» er brukt på gravminnet.

Galleri

Kilder og referanser

Eksterne lenker