Kråkerøy

Se også: Kråkerøy (stedsnavn).

Bebyggelse på Kråkerøy med Fredrikstad i bakgrunnen.
Foto: Carl Normann (1950-åra).

Kråkerøy er ei øy i Fredrikstad kommune i Østfold. Kråkerøy kommune ble utskilt fra Glemmen i 1908, og Kråkerøy sokn ble utskilt fra Glemmen prestegjeld som Kråkerøy prestegjeld oppretta året etter. Både kommunen, som i 1994 ble innlemma i storkommunen Fredrikstad, og prestegjeldet omfatta i tillegg til selve Kråkerøy også flere andre, mindre øyer som Kjøkøya og Isegran.

Navnet var på norrønt Krákarøy, der første ledd er enten fuglenavnet 'kråke' eller en avlydsform av krok, som betyr 'odde' eller 'nes'. En vet derfor ikke om navnet betyr «Kråke-øya» eller «Nes-øya».

Øya er omkring 20 kvadratkilometer stor, og er skilt fra fastlandet av en smal arm av Glomma. Den nordligste enden av øya ligger dermed svært nær sentrum i Fredrikstad. Kråkerøy strekker seg så sørover nesten ned til grensa til Hvaler kommune. Kråkerøy bru fra 1957 forbinder øya med fastlandet. Den er en del av riksveg 108, og er en toarma klaffebro med spennvidde 48 meter og totallengde 180 meter.

Kråkerøy bru, veibro på Rv. 108 i Fredrikstad, Østfold, forbinder Kråkerøy med fastlandet. Pga. skipsfart på Glomma er broen bygd som toarmet klaffebro. Spennvidde 48 m, totallengde 180 m. Åpnet for trafikk i 1957.

Flere av Fredrikstad festnings utenverker ligger på Kråkerøy, som Christianspor og Fastings batteri. Av nyere dato har Fredrikstad mekaniske verksted vært av stor betydning i byens næringsliv fra det ble etablert i 1870 til nedleggelsen i 1988. Fredrikstad stadion, som ble åpna i 2007, ligger på verkstedets område. Fredriksstad Motorfabrikk holdt til på øya fra 1910 inntil bedriften flytta til Moss i 2007/2008.

Kråkerøy er for mange kjent som stedet hvor Einar Gerhardsen holdt Kråkerøytalen i februar 1948. Han forlot da sin moderate linje overfor Norges Kommunistiske Parti. Talen brakte for alvor den kalde krigen inn i norsk politikk; selv om den ikke representerte noe nytt i seg selv, bekrefta den at Arbeiderpartiet så på NKP som Sovjetunionens representant i Norge. I løpet av årene etter talen førte dette blant annet med seg lovgiving og overvåking retta mot kommunister. Talen ble holdt i forsamlingshuset Folkvang.


Galleri

Kilde


Koordinater: 59.20411° N 10.93790° Ø