Lokalhistoriewiki:Opphavsrett

Hva er en fri lisens?
En fri lisens betyr at materialet kan gjenbrukes.

Gjør man det, skal man også bruke samme lisens videre.

Husk at:

  • opphavperson skal krediteres.
  • det kan være begrensninger på kommersiell bruk.
  • det kan være forbehold om at man ikke kan endre verket.

Vi forutsetter at alle brukere på lokalhistoriewiki.no legger ut tekst, bilder og annet materiale under fri lisens. Alle som bidrar i lokalhistoriewiki.no er selv ansvarlige for at det de skriver og laster opp er i tråd med gjeldende lovgivning på opphavsrett.

Hvis ikke annet er oppgitt, er artiklene på lokalhistoriewiki.no dobbeltlisensiert under CC-BY-SA 3.0 og GFDL. Det betyr at om du vil gjenbruke artikler, kan du velge én av disse to lisensene.

Noe av materialet i wikien er likevel beskyttet av opphavsrett. Slikt materiale vil være merket med avvikende lisens som overstyrer wikiens hovedlisensiering. Vær derfor alltid oppmerksom på at enkeltartikler eller deler av artikler kan være merket med avvikende lisens.

Ta kontakt med nettstedets administrasjon hvis det er noe du lurer på.

Opphavsrett

Opphavspersonen(e)s rettigheter er knyttet til selve verket (ikke til enkelteksemp­larer) og følger dette i en viss tid (vernetiden). Rettighetene tilhører i utgangspunktet den som har skapt verket, se ÅVL § 1.

Du kan regne med at det meste av det du finner av tekst, bilde, lyd og video på nett er åndsverk. Opphavspersonen til et åndsverk har både ideelle og økonomiske rettigheter til sitt verk.

Rettsgrunnlaget

Opphavsretten er først og fremst regulert i åndsverkloven (ÅVL). Fotografier av gjenkjennelige personer reguleres av personopplysningsloven (POL), se egen artikkel om personvern. I digitale publikasjoner uten redaktør, slik som denne wikien, reguleres ansvarsforhold blant annet av e-handelsloven (EHL).

Andre lover, som domstolloven (DSL), varemerkeloven (VML), markedsføringsloven og straffeloven (STL) er også aktuelle når det gjelder bruk av andres ressurser på Internett.

Spesielt om opphavsrett og lisensiering i lokalhistoriewiki.no

For å gi størst mulig fleksibilitet når det gjelder gjenbruk av materialet fra lokalhistoriewiki.no i andre wikier og omvendt, har vi valgt å dobbeltlisensiere under CC-BY-SA og GFDL.

CC-BY-SA

Lisensen CC-BY-SA 3.0 gir deg lov til:

  • å dele verket, noe som innebærer at du kan kopiere, distribuere og spre verket
  • å bearbeide verket

Lisensen krever at du:

  • navngir opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måten som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler din bruk av verket).
  • deler verket på samme vilkår. Om du endrer, bearbeider eller bygger videre på verket, kan du kun distribuere resultatet under samme, lignende eller en kompatibel lisens.

I forbindelse med all gjenbruk og spredning skal du gjøre lisensvilkårene for dette verket klart for andre. Alle disse vilkårene kan frafalles, dersom du får tillatelse fra rettighetshaveren. Ideelle rettigheter forblir uberørt av denne lisensen, i den utstrekning de i henhold til gjeldende rett anerkjennes og ikke er fraskrivbare.

Les hele den juridiske lisensteksten.

GNU fri dokumentasjonslisens (GFDL)

GFDL er en «copyleft» lisens for fritt innhold, laget av Free Software Foundation (FSF) for GNU-prosjektet. Den aktuelle versjonen av lisensen er versjon 1.2 som er å finne på GNUs nettside.

Lisensen slår fast at alle kopier av innholdet skal ha den samme lisensen, selv om innholdet er endret. Kopiene kan selges, men dersom de blir produsert i større mengder skal en original gjøres tilgjengelig som forenkler videre endringer.

GFDL-lisensen tillater gjenbruk og modifisering, også kommersielt, under forutsetning av av opphavsperson(er) oppgis. Lisensen krever at papirpublikasjoner reproduserer hele lisensteksten. Wikipedia er det største dokumentasjonsprosjektet som bruker lisensen. Materiale som er kopiert fra, eller bygger direkte på, innhold fra Wikipedia og lignende prosjekter er lisensiert under GFDL. Dette materialet kan fritt kopieres og endres så lenge kilden og lisensen er oppgitt.

Opphavsrettsbelagt materiale

  • Norsk historisk leksikon er lagt ut etter avtale med Cappelen akademisk forlag. Artiklene fra leksikonet er beskyttet av opphavsrett. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av innholdet fra Norsk historisk leksikon forutsetter avtale med Cappelen forlag.
  • Kildemateriale som er lagt ut i wikiens kjeldearkiv, vil ha ulike lisenser.
  • Billedmateriale i wikien er også lagt ut under ulike lisenser. På opplastingssiden er tillatte lisenser oppgitt.

Les mer