Nils Nilsen Rødningsby (1850–1919)

Nils Nilsen Rødningsby (født 19. november 1850, død 9. april 1919) var bonde på Østre Rønningsby (gnr. 44/1), en mindre gard i Skreien i Østre Toten.

Han vokste opp på Raddum i Lensbygda, som sønn av bondeparet Nils Nilsen og Pernille Jensdatter. Nils ble 8. oktober 1865 konfirmert i annekskirka Balke med karakteren «Meget god».

Den 2. august 1878 gifta han seg i hovedkirka Hoff med Olianna Berg, enka etter Anders Olsen Berg (Rødningsberg). Oleane var datter av Nils Larsen og Marte på Østre Rise i Lensbygda.

Den eldre broren Ole Kristian (odelsgutten) overtok Raddum, etter å ha gifta seg med Olava Matea Rødningsby, dattera til gardbruker Svend Olsen Rødningsby. Svend hadde ikke flere barn i live, og dermed ble det Nils (som altså var svigersønnen Ole Kristians bror) og Olianna som fikk mulighet til å overta Rønningsby. Det er noe uvisst når Nils fikk skjøte på garden, men i folketellinga 1891 er han titulert som gardbruker mens Svend da var føderådsmann.

Nils og Olianna fikk disse barna:

I grenda Skreien var det mange som var engasjert i Fellesmisjonen, og i 1904 ga Nils Rødningsby tomt til bedehus. Skreiens misjonsforening holdt til her i flere tiår.

Han døde i 1919, 68 år gammal. I klokkerboka er «Nyresyke» oppgitt som dødsårsak. Nils Rødningsby er gravlagt på Balke kirkegard.

Kilder og litteratur