Raddum (Østre Toten gnr. 199/1)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Raddum
Raddum kart.png
Sted: Lensbygda
Sokn: Hoff sokn
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 199
Bnr: 1
Type: Matrikkelgard

Raddum er en gard (gnr. 199/1) i Lensbygda i Østre Toten. Eiendommen har siden 1966 blitt drevet sammen med Staff (gnr. 195/2 og 193/14). Raddum med Staff består pr. 2023 av ca. 177 mål dyrka jord, 47 mål innmarksbeite, 25 mål skau og 22 mål anna areal. Sia 2000 har Raddum og nabogarden Ovren hatt fellesfjøs for mjølkeku, med Owra Samdrift som navn på driftsselskapet.

Garden Raddum har vært i samme slekt sia ca. 1850, da Nils Nilsen Skjefstad (1812–1885) og Pernille Jensdatter f. Ruen kom hit. I 1861 satte de opp ny hovedbygning, som fortsatt er i bruk.

Gardsnavnet

Navnet uttales [ræ`ddóm]. Ifølge Norske Gaardnavne kan det ha samme opphav som Radderud i Askim, men Oluf Rygh antar at det er «meget ældre end dette og maa isaafald være en Sammensætning med heimr». Substantivet radd (m.) har i Østerdalen og Trøndelag blitt brukt om «Grusryg, Stenryg, helst i Ager og Eng».[1]

Lokalhistorikeren Otto Adolf Fosmo (1923–2005) skreiv i 1997 om steinryggen på Raddum: «Jeg var på Raddum for en stund siden. Nåtidas maskiner hadde ryddet en god del, især på gardsplassen, men steinryggen var tydelig synlig. Den begynner ved Ovren, fortsetter gjennom Raddumeiendommen og forsvinner innover i Majerskogen. Stein og atter stein i lang, lang rekke».[2]

Brukerfamilier

Anders Hermansen Raddum var eier ifølge matrikkelen 1838. Han var gift med Gunhild Gundersdatter, og de hadde barna Anders (f. 1818–?), Berte (f. 1822-) og Gunder (f. 1825).[3] Anders Hermansen solgte i 1841 garden til Gulbrand Olsen, som alt to år seinere solgte den videre til Christian Johansen Hoel.[4]

Nils Nilsen Skjefstad (1812–1885)[5] og Pernille Jensdatter Ruen (1820–1904) gifta seg i 1844 og ser ut til å ha bosatt seg på Raddum kort tid etterpå. I 1855 fikk Nils tinglyst skjøte på garden fra Christian Johansen.[6] I 1861 satte de opp ny hovedbygning. Garden fødde i 1865 1 hest og 5 kuer[7], og i Nils' og Pernilles brukstid her hørte også husmannsplassen Raddumsbakken til eiendommen. De fikk disse ungene:

 • Ole Kristian (1846–1923), neste bruker.
 • Nils (1850–1919), gardbruker på Østre Rønningsby
 • Geoline Marie (1849–1862)
 • Jørgine (1856–?), gardkone på Saga (ei Jørgine Olstad døde 81 år gammal i 1938)
Luftballongen Norge har landa på Raddum, 4. mai 1910.

Ole Kristian Raddum[8] gifta seg i 1869 med Olava Mathea Rødningsby (1846–1924), datter av Svend Olsen Rødningsby. De kjøpte i 1871 bruket Vestby i nabogrenda Skreien, og her bodde de til de rundt 1880 overtok Raddum. Familien beholdt allikevel Vestby fram til 1902, og de siste åra var det sønnen August som bodde her med kone og barn. En spesiell begivenhet på Raddum på denne tida var at luftballongen «Norge» landa trygt på Raddumsjordet 4. mai 1910, etter å ha fløyet omtrent 100 kilometer fra Kontraskjæret i Kristiania.[9]

Ole Kristian og Olava Raddum fikk tolv barn, men bare ni av dem vokste opp:

 • August (1869–1951), kjøpte Østre Overn
 • Petra (1871–1948), småbrukerkone i Rolihagen.
 • Nils (1874–1971), kjøpte Olterud.
 • Svein (1875–1959), kjøpte Bern.
 • Ole (1877–1953), snekker, fikk skilt ut Borgvang (gnr. 199/3) fra Raddum.
 • Gusta (1879–1953), gift Skjønsby, gardkone på Gudbrandsbakken.
 • Nille (1882–1908), gardkone i Lundstuen i Kolbu.
 • Georg (1884–1956), neste bruker.
 • Olga (1887–1962), gardkone på Høgbakken i Kolbu.

Yngstesønnen Georg Raddum[10] gifta seg i 1919 med Hilda Ovidia Sønsteby (1889–1946). Hun var datter av Ole Petter Andersen (1856–1932) og Hanna Jensdatter f. Skullerud (1860–1918), som i 1910 hadde kjøpt Vestby. Georg fikk skjøte på garden i 1921, men ble kalt «Gdbr.» alt da han gifta seg. De fikk disse barna:

 • Oskar (1919–2016), neste bruker.
 • Gunnar (1922–2010), rektor.
 • Hallvard (1925–2023), bankkasserer.
 • Gerda (1933–2012), gift Johansen.
Raddum på 1950-tallet.
Foto: Norske Gardsbruk

Oskar Raddum[11] ble eier av Raddum i 1952, seks år etter at han gifta seg med Ingeborg Staff (1920–2011). Like etter at de overtok garden, satte de opp ny låve på Raddum. På 1950-tallet hadde de to hester og seks kuer, i tillegg til noen griser og høner. I 1966 overtok de også garden Staff etter Ingeborgs bror, Johannes Staff. Det samla jordbruksarealet de rådde over, ble da omtrent dobla. Oskar og Ingeborg Staff fikk sju barn:

 • Mary (1947)
 • Haldis (1948)
 • Nelly (1950)
 • Grethe (1952)
 • Astrid (1955)
 • (Nils) Georg (1958), neste bruker.
 • Odd Arne (1965)
Oskar og Ingeborg Raddums gravminne på Hoff kirkegard.
Foto: Inger-Marit Østby (2023).

Georg Raddum[12] heter opp att etter farfaren. I 1984 gifta han seg med sjukepleier Runa Kristin Holte (f. 1961) fra Kolbu, datter av Harald M. Holte og Mary f. Aaslund, og i 1991 tok de over Raddum. Oskar og Ingeborg flytta da til Staff. Georg og Runa Kristin har to barn:

 • Eirik (1987)
 • Mariann (1990)

Sønnen Eirik tok over i 2020.[13] Han er gift med Eva f. Panengstuen.

Fradelte eiendommer

2 Fjellheim 1913 Boligeiendom.
3 Borgvang 1921 Småbruk.
4 Bjørklund Boligeiendom

Referanser

 1. Norske Gaardnavne
 2. Fosmo, Otto Adolf: «Garden Raddum (og noe om hr. Hermann Hansen)», i Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 3-1997, s. 191-193.
 3. Anders Andersen Raddum i Historisk befolkningsregister
 4. Avskrifter fra panteregisteret (i gardspakke for Raddum, Mjøsmuseets arkiv).
 5. Nils Nilsen Skjefstad i Historisk befolkningsregister
 6. Panteregister for Toten 1844-1892 (kopi i Mjøsmuseets arkiv).
 7. Raddun (sic!) i folketelling 1865 for Østre Toten prestegjeld fra Digitalarkivet
 8. Ole Kristian Nilsen Raddum i Historisk befolkningsregister
 9. Gjøviks Blad, lørdag 7. mai 1910: «Ballonen, som dalet ned på Toten»
 10. Georg Olsen Raddum i Historisk befolkningsregister
 11. Oskar Raddum i Historisk befolkningsregister
 12. Norske Gardsbruk - Oppland fylke 1, Noresund 1997. Digital versjonNettbiblioteket, s. 523.
 13. Oppland Arbeiderblad, 14. mars 2020. Se også Innlandet Bondelag: «Forberedt for eierskifte» (publisert 5. februar 2018).

Kilder