Kontraskjæret

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kontraskjæret i 2007

Kontraskjæret er et parkområde på Akershus festning i Oslo. Det har gjennom historien vært bebygd flere ganger, men er i dag et åpent parkområde som er et populært sted blant innbyggere og turister.

Navnet skal være en fornorsking av contre éscarpe. Dette viser til kontreeskarpen Store voll, en yttermyr som vernet Skarpenords bastion. Den hadde en sikksakkformet grav og en utenfor denne en dekkvoll med et gjerde av spissede stolper. Ned mot byen skrånet terrenget som en avrettet glacis. Man kan ikke se spor etter disse strukturene, men man har funnet spor etter stolperekken ved undersøkelser av brannlaget fra 1686.

Etter at Christiania ble grunnlagt i 1624 ble det bygget på området. Det er usikkert hvor mange bygninger man oppførte på Kontraskjæret, men undersøkelser i 19791981 avslørte spor etter fem bygårder fra før 1686. Etter bybrannen i 1686 ble det forbudt å bygge så tett inntil festningen, ettersom man mistet skytefeltet foran bastionene. Likevel ble denne delen av denne grunn ansett som festnings svakeste punkt under beleiringen i 1716, hvor de svenske styrkene gjorde et mislykket stormangrep her på festningen 23. mars. Dette byggeforbudet sto ved lag inntil 1818, da festningen hadde mistet sin militære betydning.

Restaurant Skansen på Kontraskjæret fotografert i 1928.
Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum.

En tid var det planer om å legge universitetsbygningene på Kontraskjæret, men i 1836 ble festningen tatt i bruk til militære formål igjen, og Universitetet havnet ved Karl Johans gate. Det ble reist flere militære bygninger på sletta, blant annet ridehus og lagerbygninger. Disse har senere blitt revet.

Søndag 20. februar 1910 gikk den første ballongferden med L/B «Norge» i regi av Norsk Luftseiladsforening fra Kontraskjæret, og denne endte etter 23 minutter ved Blankvannsbråten i Nordmarka.

I 1916 tok kommunen over området. Det ble leid ut til fornøyelsesparker, sirkus og utstillinger. En tid var det også bussterminal på Kontraskjæret. I 1927 ble Restaurant Skansen åpnet, Oslos første funkisbygg. Dette ble revet i 1970, da området ble omgjort til et parkanlegg. Forstøtningsmuren på sørsida ble revet, og det ble utført omfattende sprengningsarbeider. Det er derfor i dag vanskelig å danne seg et bilde av hvordan festningsanlegget lå i terrenget da utvidelsene mot nord ble anlagt.

I hellinga mot Rådhusplassen er det reist et monument av president Franklin D. Roosevelt. Det ble finansiert gjennom en landsomfattende innsamling, som takk for USAs hjelp under og etter andre verdenskrig. Monumentet er utført i granitt av Stinius Fredriksen, og ble avduket av presidentens enke Eleanor Roosevelt den 7. juni 1950.

Litteratur

Franklin D. Roosevelt-monumentet ved Kontraskjæret, i skråningen ned mot Rådhusplassen, uført av Stinius Fredriksen (1950).
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Eksterne lenker


Koordinater: 59.910563° N 10.735662° Ø