Nord-Steinsli (Nordlia)

Nord-Steinsli er en gard i Nordlia i Østre Toten. Garden har ca. 145 mål dyrka jord og 103 mål skau. I tillegg leies (2013) jorda på nabogardene Sør-Steinsli og Helgerud. Den nåværende eieren, Johannes Bakken, driver med korndyrking. Det var mjølkeku på garden til 1970.

Nord-Steinsli
Nord-Steinsli.jpg
Nord-Steinsli sett ovenfra, før andre verdenskrig?
Alt. navn: Oppistuggua Steinsli?
Sted: Nordlia
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 129
Bnr: 2
Adresse: Steinsjåvegen 30

Til daglig kaller mange garden for Bakken, etter familien som har eid stedet sia 1914. Navnet Oppistuggua Steinsli kan imidlertid være en eldre betegnelse på Nord-Steinsli. Dette navnet ble notert av K. Røsås, som i 1947 registrerte gardsnavn på Toten for Norsk stadnamnarkiv.

Husmannsplasser

Eiere (ukomplett liste)

  • Jakob Pedersen Stensli (ca. 1830-55)
  • Andreas Jakobsen Stensli (ca. 1855-68), varaordfører i Østre Toten 1864-67
  • Johan Eriksen (1868-79)
  • Hans Slettum (født på Slettum i Vardal 1838) (1879-94)
  • Anton Syversen Bratlien (1895-?)
  • Andreas Julsen (?-1914)
  • Johannes Bakken (1914-1952)
  • Hans Bakken (1953-1978)
  • Johannes Bakken (1978-)

Kilder og litteratur

 
Johannes Bakken, gardbrukeren på Nord-Steinsli. Her viser han fram saksa som skulle brukes under åpningen av gang- og sykkelvegen Bondelia-Nordlia Handel.
Foto: Trond Nygård (2010)