Norges Rederiforbund

Norges Rederiforbund er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for norske rederier og offshoreselskap. Rederiforbundets 130 medlemmer har 1 800 skip og rigger verden over, og sysselsetter om lag 50 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra omkring 50 forskjellige nasjoner.

Kontorbygningen i Rådhusgata 25 i Oslo fra 1934, ark.: Andreas Bjercke og Georg Eliassen og tildelt Houens diplom i 1941.
Foto: Chris Nyborg (2013).

Organisasjonen holder til i det prisbelønte bygget Redernes hus i Rådhusgata 25 i Oslo, oppført i 1934. Harald Solberg er administrerende direktør og Synnøve Seglem er president (valgt for perioden 2022–2024).

Historie

Organisasjonen ble stiftet 15. september 1909 i Kristiania, under navnet Norges Rederforbund, og skiftet til sitt nåværende navn i 1984. Forbundets første president var Christian Michelsen. Organisasjonen spilte en viktig rolle i forhandling av fraktavtaler med Storbritannia under første verdenskrig og andre verdenskrig og flere av forbundets medlemmer var drivende i organiseringen av Nortraship.

Virksomhet

Forbundets viktigste arbeidsområder er nasjonal og internasjonal næringspolitikk, arbeidsgiverspørsmål, kompetanse og rekruttering, miljø og innovasjon samt sikkerhet til sjøs. Rederiforbundets virksomhet skjer i nær kontakt med næringen. Organisasjonen ledes av medlemsvalgte styrer og råd og en viktig del av virksomheten skjer gjennom grupper og utvalg.

Medlemsbedriftene er representert i seks grupper:

  • Deep Sea
  • Short Sea
  • Gruppe for undervannsentreprenører (GUE)
  • Gruppe for offshoreentreprenører (GOE)
  • Gruppe for offshore service selskap (GOS)
  • Gruppe for Offshorevind (GOV)

Rederiforbundet har tette bånd til Den Norske Krigsforsikring for Skib, som holder til i samme kontorbygning og som har vært en viktig økonomisk støtte gjennom mange tiår.

Norge er verdens fjerde største skipsfartsnasjon i 2019 målt i flåteverdi. Den norskkontrollerte utenriksflåten teller 1804 skip per 1. januar 2020.

Arbeidsgiverorganisasjon

Som arbeidsgiverorganisasjon er Norges Rederiforbund ansvarlig for lønnsforhandlinger og etablering av tariffavtaler for norske og utenlandske sjøfolk på skip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) og NOR, og for offshorevirksomheten. Forbundet ivaretar medlemmenes arbeidsgiverforhold også gjennom kontakt og påvirkning av norske og utenlandske myndigheter, og deltar i internasjonale organisasjoner som EU, ILO og IMO.

Internasjonalt samarbeid

Den norske maritime næringen er global, med sterke posisjoner i markeder verden rundt. Norge er fortsatt en av verdens største skipsfartsnasjoner, og en av svært få med et komplett maritimt miljø. Maritim næring er Norges nest største eksportnæring og hadde en samlet verdiskaping i 2017 på nærmere 140 milliarder kroner og 90 000 personer sysselsatt i Norge.

Foruten å samarbeide med de norske maritime skolene, fra videregående til høyere nivå, drives det også flere aktiviteter internasjonalt for å sikre tilgang og kvalitet på utenlandske mannskaper og offiserer som tjenestegjør på norskkontrollerte skip. Alle potensielle rekrutteringsland vurderes, og de viktigste landene i dag er Filippinene, Kina og Russland. Her har Norges Rederiforbund aktiviteter av forskjellig grad.

Presidenter

Kilder og litteratur