Leif Terje Løddesøl

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Adresseavisen 20. november 2021; utsnitt av omtale av Leif Terje Løddesøl ved hans bortgang.

Leif Terje Løddesøl (født 24. april 1935 i Oslo, død 18. november 2021) var jurist og næringslivsleder. Han var blant annet mangeårig leder for rederiet  Wilh. Wilhelmsen og Den norske Creditbank.

Familie

Leif Terje Løddesøl var sønn av agronom og mangeårig direktør for Det norske Myrselskab Aasulv Løddesøl (1896–1978) og Liv Marie, født Bjørlykke (1905–1994), datter av geolog Knut Olai Bjørlykke (1860-1946). Han ble gift i 1961 med rådgiver Berit (“Bibbi”) Bøhn (f. 1939), ekteskapet oppløst i 1981, deretter, i 1991, med journalist Julie Marianne Andersen (f. 1958).

Liv og virke

Leif Terje Løddesøl ble utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1960. Han fortsatte med folkerettsstudier ved FN i New York og ved Hague Academy of International Law i Nederland. I 1961 tok han diplomeksamen fra College d'Europe i Belgia .

Etter blant annet å ha vært dommerfullmektig i Lofthus i Hardanger ble Løddesøl ansatt i Utenriksdepartementet i 1963. Her arbeidet han med spørsmål som angikk Fellesmarkedet, Svalbard og Kontinentalsokkelen, herunder forhandlingene om delelinjen i Nordsjøen. Han var i UD fram til 1966, da han ble ansatt i Norges Rederforbund. Der var han blant annet leder av det juridiske kontor for skipsfartspolitikk.

I 1969 ble Løddesøl administrerende direktør i linjerederiet ScanAustral. I 1973 ble han ansatt som administrerende direktør i rederiet Wilh. Wilhelmsen, en stilling han hadde til 1980. Han kom tilbake til rederiet i 1988 som konsernsjef, en posisjon han hadde til 2000. Han var også styreleder samme sted fra 2000 til 2003. Blant sakene han måtte håndtere for Wilhelmsen var Partnair-ulykken 8. september 1989, der 50 Willhelmsen-ansatte som var passasjerer i flyet mistet livet.

Mellom 1980 og 1988 var Løddesøl administrerende direktør i Den norske Creditbank. Banken opplevde i hans lederperiode en alvorlig bankkrise med påfølgende tap. Verdien på tapet, ca. 1,5 milliarder kroner, fikk spøkefullt betegnelsen "en lødd". 

Løddesøl var president i Norges Rederiforbund fra 2000 til 2002, styreleder i Statoil fra 2002 til 2003 og styreleder i Den Norske Opera fra 1996 til 2005. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1985, og ble forfremmet til kommandør i 2011.

Ettermæle

Leif Terje Løddesøl er gravlagt i familiegrav på Ullern kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2022)

I en nekrolog over Løddesøl i Aftenposten 2. desember 2021, signert Thomas Wilhelmsen, ble han beskrevet slik (utdrag):

Som leder var han særdeles inspirerende, elsket å løse utfordringer, diplomatisk, bestemt, men samtidig pragmatisk. Med sin brede erfaring og karismatiske personlighet var Leif en ettertraktet person i mange fora. ... Å få lære av Leif som kollega, næringslivsleder, mentor og venn har vært en fantastisk gave.

Leif Terje Løddesøl er gravlagt i familiegrav på Ullern kirkegård i Oslo.

Kilder